หน้าหลัก
ประวัติอโรคยาศาล
วัตถุประสงค์
ทำเนียบหมอพื้นบ้านชัยภูมิ
ทำเนียบอโรคยาศาล
แพทย์แผนไทย(โบราณ)
แพทย์แผนจีน
ตำรับยาสมุนไพรจีน
ตำรับยาสมุนไพรไทย
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางกิจกรรม
สื่อนำเสนอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
การเดินทาง
ติดต่อนิมนต์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
ยาส้ม | พระกัมมัฏฐานโอสถ
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จีน หมอพื้นบ้าน ๒๕๕๗
เดินป่าตามหาไคร้เครือ
หน่วยฝังเข็มอาสา ครั้งที่ ๒
หน่วยฝังเข็มอาสา อโรคยาศาล
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้129คน
ผู้ชมเมื่อวาน243คน
ผู้ชมเดือนนี้8103คน
ผู้ชมเดือนก่อน6337คน
ผู้ชมทั้งสิ้น416349คน
 

 

   แพทย์แผนไทย(โบราณ)
พระคัมภีร์โรคนิทาน

พระคัมภีร์โรคนิทาน

ความนำ

"โรคนิทาน" แปลว่า เหตุที่เกิดโรค พระคัมภีร์โรคนิทาน เป็นชื่อของพระคัมภีร์ที่ว่าด้วยเหตุและสมุฏฐานของโรค เป็นอีกพระคัมภีร์หนึ่งที่ออกนามว่าโกมารภัจแพทย์ เป็นผู้แต่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกล่าวยกย่องโกมารภัจในฐานะเป็นครูทางการแพทย์แผนไทยคนหนึ่ง

พระคัมภีร์โรคนิทานเล่มนี้ปรากฏชื่ออยู่ใน "ตำราพระโอสถพระนารายณ์" ซึ่งเป็นตำรายาที่รวบรวมขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑)

"ตำราพระโอสถพระนารายณ์" เป็นตำรายาซึ่งกล่าวถึงหมอปรุงยาหรือหมอทางเภสัช จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย หมอไทย ๕ คน (หมอไทย ได้แก่ หมอหลวง ๔ คน หมอเชลยศักดิ์หรือหมอเอกชน ๑ คน) หมอต่างชาติ ๔ คน (ได้แก่ หมอจีน ๑ คน หมออินเดีย ๑ คน และหมอฝรั่ง ๒ คน) แม้ว่าจะมีหมอชาวต่างประเทศถึง ๔ คน แต่แนวทางการรักษา การวินิจฉัยโรค และการปรุงยายังเป็นปรัชญาการแพทย์แผนไทยอยู่มาก

พิจารณาจากการวินิจฉัยโรคนั้น "ตำราพระโอสถพระนารายณ์" เชื่อว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน (ปถวีธาตุ)ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) และธาตุลม (วาโยธาตุ) โดยมีความเชื่อว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากสมุฏฐาน ๔ ประการที่ขาดสมดุลกัน อันได้แก่ หนึ่ง-ธาตุทั้ง ๔ ขาดความสมดุล สอง-ฤดูเดือนเป็นตัวกำหนด สาม-อายุ และสี่-อิทธิพลของสุริยจักรวาลหรือความเป็นไปในรอบ ๑ วัน ๑ เดือนและ ๑ ปี ส่วนการรักษานั้นให้ดำเนินตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ให้รู้จักสรรพคุณยา คือ สมุนไพร และรู้จักรสยาทั้ง ๙ รส

สมุฏฐานของโรคใน "ตำราพระโอสถพระนารายณ์" นั้น อ่านรายละเอียดได้จากพระคัมภีร์โรคนิทาน ซึ่งเป็นตำรายาที่รู้จักกันแพร่หลายมาแต่สมัยอยุธยาแล้ว

เมอร์ซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (de la Lubere) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงตำราการแพทย์แผนไทยในสมัยนั้นว่า การปรุงยาเป็นการปรุงตามตำรับที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันมา เน้นเป็นพิเศษในเรื่องอาการเฉพาะโรคแต่ละโรค แม้ลาลูแบร์จะไม่เข้าใจในปรัชญาการแพทย์แผนไทย แต่ก็กล่าวว่าการรักษาตามแบบแพทย์แผนไทยนั้น สามารถบำบัดโรคให้หายมิใช่น้อย

พระคัมภีร์โรคนิทาน ปรากฏเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ชำระตำราการแพทย์แผนไทยเรียกว่า "เวชศาสตร์ฉบับหลวง" ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๓ ซึ่งปรากฏชื่อของ พระคัมภีร์โรคนิทาน อยู่ใน "เวชศาสตร์ฉบับหลวง" ด้วย

การชำระใน พ.ศ.๒๔๑๓ เป็นฉบับลายมือเขียนบนสมุดไทย ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๔ และต่อมาได้มีการจัดพิมพ์ร่วมกับคัมภีร์อื่นๆ อีกหลายครั้ง เช่นใน "แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์" และ "เวชศาสตร์วรรณนา" เป็นต้น ทำให้พระคัมภีร์โรคนิทานแพร่หลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

พระคัมภีร์โรคนิทาน

(อหํ) อันว่าข้า (ชิวกโกมารพัจ์โจ) ผู้มีนามโกมารพัจแพทย์ (อภิวัน์ทิต๎วา) ถวายนมัสการแล้ว (พุท์ธคุณํ) ซึ่งคุณแก้ว ๓ ประการ มีพระพุทธรัตนะเปนต้น (เสฏ์ฐํ) ประเสริฐโดยวิริยะยิ่งนัก (เทวิน์ทํ) ย่อมเปนที่นมัสการของเทพยดาทั้งหลาย (กิต์ตยิส์สามิ) จักตกแต่งไว้ (คัน์ถํ) ซึ่งคัมภีร์แพทย์ (โรคนิทานํ นาม) ชื่อว่าโรคนิทาน (ปมุขํ) เฉภาะภักตร (อิสีสิท์ธิโน) แห่งท่านมีนามชื่อว่าฤๅษีสิทธิดาบศ (ปติฏ์ฐิตํ) เพื่อจะให้เปนที่พึ่ง (โลกานํ) แก่สัตวโลกทั้งหลาย (อิติ เมาะ อิมินา ปกาเรนะ) ด้วยประการดังนี้

มีวาระพระบาฬีในคัมภีร์พระบรมรรถธรรมนั้น ว่าด้วยคนจะถึงความมรณะสิ้นอายุนั้น เทวทูตในธาตุทั้ง ๔ ก็มีพรรณสำแดงออกให้แจ้งปรากฎโดยมโนทวารอินทรีย์ประสาท ธาตุอันใดจะขาดจะหย่อน จะพิการอันตรธานประการใดๆ ก็ดี ก็แจ้งอยู่ในพระคัมภีร์มรณะญาณสูตรนั้นแล้ว แต่ว่ามาทั้งนี้อาไศรยเปนหลักเปนประธานที่มรณะด้วยโบราณโรค ฤๅมรณะด้วยปัจจุบันโรคฤๅประจุบันกรรมนั้นก็มีอยู่ต่างๆ ถึงดังนั้นก็จริง เทวทูตมหัสจรรย์ก็หากสำแดงอยู่ แต่ผู้จะหยั่งรู้หยั่งเห็นเปนอันยากนักหนา ท่านโกมารพัจแพทย์ผู้ประเสริฐ จึงมีนิคมบทลงไว้ในคัมภีร์โรคนิทานว่ามนุษทั้งหลาย ถึงความมรณะด้วยประจุบันโรคนิคมนั้น คือ ปักกะมิกาพาธ ท่านทุบถองโบยรันบอบช้ำ แลต้องราชอาญาของพระมหากระษัตริย์ ให้ประหารชีวิตเสียด้วยหอกดาบปืนไฟก็ตายดุจเดียวกัน แต่ว่าโดยเร็วโดยด่วน มิได้ตายโดยปรกติ มิได้ตายโดยลำดับขันธ์ ลำดับชวนะธาตุทั้ง ๔ ไม่ได้ล่วงเปนลำดับกันเลย อันบุทคลตายโดยกำหนดสิ้นอายุปริโยสาน เปนปรกตินั้น ธาตุทั้ง ๔ ก็อันตรธานสูญหายเปนลำดับกันไป คือธาตุดิน ๒๐ ธาตุน้ำ ๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ เมื่อจะอันตรธานนั้น หาสูญพร้อมกันทีเดียวทั้ง ๔ ธาตุไม่ ย่อมสูญไปขาดไปแต่ทีละ ๒ สิ่ง ๓ สิ่ง ๔ สิ่ง ๕ สิ่งก็มี บางทีธาตุดินขาดก่อนธาตุน้ำ ขาดก่อนธาตุลม ขาดก่อนธาตุไฟ แลเมื่อจะสิ้นอายุดับสูญนั้น ปถวีธาตุ ๒๐ ขาดไป ๑๙ ยังหฤไทย ๑ อาโปธาตุน้ำ ๑๒ ขาดไป ๑๑ ยังแต่น้ำลาย ๑ วาโยธาตุลม ๖ ขาดไป ๕ ยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าออก ๑ เตโชธาตุไฟ ๔ ขาดไป ๓ ยังเหลือแต่ไฟสำหรับเผาให้กายอุ่น ๑ ถ้าธาตุทั้งหลายสิ้นสูญไปดังกล่าวมานี้อาการตัดทีเดียว แพทย์ผู้จะเยียวยาต่อไปไม่ได้เลย ถ้าธาตุทั้ง ๔ ขาดหย่อนไปแต่ละสิ่งสองสิ่ง สามสิ่งสี่สิ่งดังนั้น ก็ยังจะพยาบาลได้อยู่ ให้ดูอันจะกล่าวไปในข้างน่าโน้น อันลักษณธาตุจะกำเริบพิการ พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ในคัมภีร์แพทย์มีฤดู ๔ จัดออกไว้ในฤดูหนึ่ง ๓ เดือน เดือน ๕, ๖, ๗, ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วยเตโชธาตุอันชื่อว่าสันตัปปัคคีอันพิการ ให้เย็นในอกกินอาหารพลันอิ่ม มักให้จุกเสียดขัดอกอาหารพลันแหลกมักอยากบ่อยๆ จึงให้เกิดลม ๖ จำพวกๆ หนึ่งชื่ออุตะรันตะ พัดแต่สะดือถึงลำฅอ จำพวกหนึ่งชื่อปัตตะรันตะ ให้ขัดแต่อกถึงลำฅอ จำพวกหนึ่งชื่ออัสวาตะให้ขัดจมูก จำพวกหนึ่งชื่อปรามาศให้หายใจขัดอก จำพวกหนึ่งชื่ออนุวาตะคือหายใจขาดไป คือว่าลมจับนิ่งไป จำพวกหนึ่งชื่อมหาสดม แลลม ๖ จำพวกนี้เกิดเพื่อเตโชธาตุพิการแพทย์พึงรู้เถิด ถ้าจะแก้ท่านให้เอายานี้ประกอบ

ยาชื่อกาลาทิจร เอาผลเอ็น ๑ ลำพัน ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ ดีปลี ๑ ขิง ๑ แห้วหมู ๑ เปลือกโมกมัน ๑ ผลผักชี ๑ อบเชย ๑ เถาสะค้าน ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค ตำเปนผลละลายน้ำร้อนกิน แก้เตโชธาตุพิการ

เดือน ๘, ๙, ๑๐, ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือวาโยธาตุอันชื่อว่าชิระนัคคีพิการ ให้ผอมเหลืองให้ครั่นตัวให้เมื่อยทุกข้อทุกลำทั่วสรรพางค์กาย ให้แดกขึ้นแดกลงให้ลั่นโครกๆ มักให้หนาวให้เรอให้วิงเวียนหน้าตา ให้หูหนักให้ร้อนในอก มักให้รันทดรันทวยกาย ให้หายใจสั้น ให้เหม็นปากให้หวานปากตัวเอง ให้โลหิตออกจากปากจากจมูกจากหูกินอาหารไม่รู้จักรส (คือวาโยธาตุพิการ) ถ้าจะแก้ให้ประกอบยานี้

ยาชื่อชิระนัคคีจร ท่านให้เอาดีปลี ๑ รากแฝกหอม ๑ พริกไทย ๑ เปราะหอม ๑ ว่านน้ำ ๑ แห้วหมู ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค ใส่รากกะเทียมเท่ายาทั้งหลาย ทำเปนจุณละลายน้ำร้อนกินแก้วาโยธาตุพิการต่างๆ

เดือน ๑๑, ๑๒, ๑, ทั้ง ๓ เดือนนี้ กินผักแลอาหารผิดสำแลง อาโปธาตุ (คือดีพิการ) มักขึ้งโกรธมักสดุ้งใจ (เสมหะพิการ) กินอาหารไม่รู้จักรส (หนองพิการ) มักให้เปนหืดไอ (โลหิตพิการ) มักให้คลั่งเพ้อพกให้ร้อน (เหงื่อพิการ) มักให้เชื่อมซึม (มันข้นพิการ) มักให้ตัวชาสากไป (น้ำตาพิการ) มักให้ปวดสีสะเจ็บตา (มันเหลวพิการ) มักให้บวมมือบวมเท้าเปนน้ำเหลืองตกมักให้ผอมแห้งไป (น้ำลายพิการ) มักให้เปนไข้มักให้คอแห้งฟันแห้ง (น้ำมูกพิการ) มักให้ปวดสีสะ (ไขข้อพิการ) มักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก (มูตร์พิการ) ให้ปัสสาวะแดง ขัดปัสสาวะๆ เปนโลหิตปวดเจ็บเนืองๆ แลธาตุน้ำทั้งนี้ประมวณ เข้าด้วยกันทั้ง ๑๒ จำพวกนั้น จึงเรียกว่าธาตุพิการ แพทย์พึงรู้เถิด ถ้าจะแก้ให้ประกอบยานี้

เอารากเจตมูลเพลิง ๑ โกฐสอ ๑ ผลผักชี ๑ ขิงแห้ง ๑ ดีปลี ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ เถาสะค้าน ๑ แห้วหมู ๑ กกลังกา ๑ รากขัดมอน ๑ เปลือกโมกมัน ๑ จันทน์ทั้ง ๒ เปลือกสมุลแว้ง ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกสารภี ๑ บัวหลวง ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคต้ม ๓ เอา ๑ กินแก้อาโปธาตุพิการ

เดือน ๒, ๓, ๔, ถ้าไข้ใน ๓ เดือนนี้ เปนด้วยนอนผิดเวลา คือปถวีธาตุกำเริบนั้นตั้งแต่ (ผมพิการ) ให้คันสีสะนัก มักเปนรังแคให้เจ็บหนังสีสะเนืองๆ ไป (ขนพิการ) มักให้เจ็บทั่วสารพางค์กายทุกขุมขน ให้ขนลุกขนพองทั่วทั้งตัว (เล็บพิการ) มักให้เจ็บต้นเล็บ ให้ต้นเล็บเขียวต้นเล็บดำช้ำโลหิต ให้เจ็บเสียวๆ นิ้วมือนิ้วเท้า (ฟันพิการ) มักให้เจ็บรายฟันบางทีให้เปนฝีรำมะนาด บางทีให้เปนโลหิตไหลออกทางรายฟัน ให้ฟันคลอนฟันถอนออก (หนังกำเริบ) ให้ร้อนผิวหนังทั่วสารพางค์กาย บางทีให้เปนผื่นดุจเปนผดแสบร้อนอยู่เนืองๆ (เนื้อกำเริบ) มักให้นอนสดุ้งไม่หลับสนิทมักให้ฟกให้บวมบางทีให้เปนวงผุดขึ้นเปนหัวดำหัวแดงหัวเขียวทั้งตัว บางทีเปนดุจลมพิษสมมุติว่าเปนประดง เหือด หัด ต่างๆ (เอ็นกำเริบ) มักให้เจ็บสบัดร้อนสท้านหนาวให้ปวดสีสะ ท่านเรียกว่าลมอำมะพฤกษ์กำเริบ (กระดูกพิการ) ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูก (สมองกระดูกกำเริบ) มักให้ปวดสีสะเนืองๆ (ม้ามพิการ) มักให้ม้ามหย่อน (หฤไทยพิการ) ให้คลุ้มให้คลั่งดุจเปนบ้า ถ้ามิฉะนั้นให้หิวโหยหาแรงมิได้ให้ทุรนทุรายยิ่งนัก (ตับพิการ) ให้ตับโตตับทรุดเปนฝีในตับแลตับพิการต่างๆ (พั้งพืดพิการ) ให้เจ็บให้อาเจียรจุกเสียดกลับเข้าเปนเพื่อลม (พุงพิการ) มักให้ปวดท้องแดกขึ้นแดกลงปวดขบอยู่เนืองๆ (ปอดพิการ) มักให้ปวดเปนพิษให้กระหายน้ำอยู่เนืองๆ (ไส้ใหญ่พิการ) มักให้สอึกให้หาวให้เรอ (ไส้น้อยพิการ) มักให้พะอืดพะอมท้องขึ้นท้องพอง มักเปนท้องมารกระไษย บางทีให้ลงท้องตกมูกตกเลือดเปนต่างๆ (อาหารใหม่พิการ) มักให้ลงท้องลงแดง มักให้อาเจียรมักให้เปนป่วง ๗ จำพวก (อาหารเก่าพิการ) มักให้กินอาหารไม่รู้จักรสเปนต้น ที่จะให้บังเกิดโรคต่างๆ เพราะอาหารแปลกสำแลง สมองสีสะเมื่ออยู่ดีๆ เปนปรกตินั้น อันว่ามันในสมองเราท่านทั้งหลายนี้ พร่องจากกระบานสีสะประมาณเส้นตอกใหญ่หนึ่ง ก็เดือดจนเต็มกระบานสีสะก็ให้ปวดสีสะยิ่งนัก ให้ตาแดงให้คลั่งเรียกว่าสันนิบาตต่อกันกับลม ให้ใช้ยาเปนสุขุมมันในสมองยอบ ลงเปนปรกติ จึงหายปวดสีสะแล อันว่าปถวีธาตุ ๒๐ ประการ ซึ่งกล่าวมาทั้งนี้ ยาขนานเดียวแก้ตลอดถึงกันสิ้นแล,

ยาชื่อตรีวาสัง แก้ปถวีธาตุ ๒ ประการ คือ สมองกระดูก, ม้าม, พิการ ให้เอากะเทียม ๑ ใบคนทิสอ ๑ ใบสะเดา ๑ เปลือกต้นตีนเป็ด ๑ เบญจกูล ๑ สมอทั้ง ๓ จันทน์ทั้ง ๒ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ตรีกฏุก ๑ ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ ๑ ส่วน เปลือกกันเกรา ๒ ส่วน เปลือกสมุลแว้ง ๓ ส่วน ทำเปนจุณละลายน้ำผึ้งกินแก้ปถวีธาตุทั้ง ๒ ประการ

ขนานหนึ่งแก้ปถวีธาตุ ๓ ประการ คือพั้งพืด, ปอด, พุง, พิการ ให้เอา แห้วหมู ๑ แฝกหอม ๑ เปราะหอม ๑ ใบสะเดา ๑ กานพลู ๑ ผลเอ็น ๑ หญ้าตีนนก ๑ การะบูร ๑ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ ผลบุนนาก ๑ จันทน์ทั้ง ๒ ดอกกรุงเขมา ๑ ผลผักชี ๑ ดีงูเหลือม ๑ เนระภูสี ๑ ดอกผักปอด ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคทำเปนจุณบดทำแท่ง ฝนด้วยน้ำดอกไม้ แซกชะมด พิมเสน น้ำจันทน์ทั้ง ๒ กินแก้ปถวีธาตุพิการทั้ง ๓ แล

ยาชื่อประสะพิมเสน แก้ปถวีธาตุ ๓ ประการ คือหัวใจ, ตับ, ปอด, พิการ ให้ประกอบชะมดเชียง ๑ พิมเสน ๑ ดอกกรุงเขมา ๑ ผลเอ็น ๑ ฤๅษีประสมแล้ว ๑ เปลือกต้นตีนเป็ด ๑ ใบสะเดา ๑ ใบเสนียด ๑ หญ้าตีนนก ๑ สมอทั้ง ๓ มะขามป้อม ๑ อบเชย ๑ ลำพัน ๑ โกฐสอ ๑ ใบกระวาน ๑ ดอกบุนนาก ๑ เปราะหอม ๑ ดอกผักปอด ๑ เกสรบัวน้ำทั้ง ๕ ดอกคำลาว ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคบดทำแท่งฝนด้วยน้ำจันทน์กินแก้ปถวีธาตุทำเภท ต่างๆ แล

ขนานหนึ่ง เอาใบบอระเพ็ด ๑ แห้วหมู ๑ ชีรากากี ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ เกลือสินเธาว์ ๑ กะเทียม ๑ ชะเอมเทศ ๑ โกฐสอ ๑ เทียนดำ ๑ ตรีกฏุก ๑ เปลือกต้นตีนเป็ด ๑ สมอไทย ๑ ใบสะเดา ๑ โกฐก้านพร้าว ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคทำเปนจุณ บดทำแท่งด้วยน้ำผึ้งเท่าผลพุดทรา กินเช้าเย็นบำบัดปถวีธาตุ ๘ จำพวก ตั้งแต่ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เอ็น, กระดูก, ถ้าพิการกำเริบ ดังกล่าวมานี้หายสิ้นแล

ขนานหนึ่ง เอาใบเสนียด ๑ เจตมูลเพลิง ๑ เปลือกโมกมัน ๑ แห้วหมู ๑ โกฐพุงปลา ๑ ผลผักชี ๑ สมอไทย ๑ สมอพิเภก ๑ มะขามป้อม ๑ รากตองแตก ๑ แฝกหอม ๑ ผลกระดอม ๑ บอระเพ็ด ๑ กระถินแดง ๑ ขิงแห้ง ๑ รากไคร้เครือ ๑ หญ้าตีนนก ๑ ต้มด้วยน้ำท่า น้ำมูตรโคก็ได้ เมื่อจะกินปรุงขันทศกรใส่กิน แก้ไข้ตรีโทษในปถวีธาตุ คือไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้ง ๒ ประการ หายแล

ขนานหนึ่ง เอาเปลือกหอยขม ๑ หอยแครง ๑ พักแพวแดง ๑ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ การะบูร ๑ เอาเสมอภาค พริกไทยล่อนเท่ายาทั้งหลาย ทำเปนจุณละลายน้ำผึ้งกินแก้ปถวีธาตุพิการ คืออาหารใหม่อาหารเก่าหายแล

ขนานหนึ่ง เอารากช้าพลู ๑ รากสะค้าน ๑ รากเจตมูลเพลิง ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ สมอไทย ๑ สมอเทศ ๑ ผลผักชี ๑ กฤษณา ๑ จันทน์หอม ๑ มะขามป้อม ๑ แห้วหมู ๑ ผลพิลังกาสา ๑ รากขัดมอนหลวง ๑ กกลังกา ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค บอระเพ็ด ๒ ส่วน ดีปลี ๔ ส่วน ต้มกินแก้ปถวีธาตุ คือสมองสีสะเมื่อเหมันตฤดูหายแล

ยาแก้ปวดสีสะ ให้เอาชะเอมทั้ง ๒ อบเชยเทศ ๑ เปลือกคนทา ๑ จันทน์หอม ๑ โกฐสอ ๑ ใบสมี ๑ ผลผักชี ๑ ขิง ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ ทำเปนจุณกวนเปนยานัดถุ์แก้ปวดสีสะหายแล

ยาสุมสำหรับกัน ให้เอาผักหนอก ๑ ขิงสดแต่น้อย หอม ๕ หัว เทียนดำ ๑ ดินประสิวขาว ๑ บดสุมเมื่อเหมันตฤดูแล

เมื่อคิมหันตฤดู ให้เอาใบเสนียด ๑ เทียนดำ ๑ งาเม็ด ๑ งาช้าง ๑ เข้าสาร ๑ ดินประสิวขาว ๑ บดสุมสมองยุบหาย ปวดสีสะ โลหิตจมูกแลรายฟันนั้นหายแล

เมื่อวัสสันตฤดู ให้เอาใบน้ำดับไฟ ๑ เทียนดำ ๑ ไพล ๑ หัวหอม ๑ ดอกพิกุล ๑ ผักขวง ๑ ใบหางนกยูง ๑ ฆ้องสามย่าน ๑ ดินประสิวขาว ๑ บดสุมห้ามปวดสีสะห้ามจมูกตึงดีนักแล

ทีนี้จะว่าด้วยธาตุแตกต่อไปแพทย์พึงรู้เถิด อันว่าลักษณเตโชธาตุแตกนั้น คือให้ขัดในอกในใจประการ ๑ ให้บวมมือบวมเท้าประการ ๑ ให้ไอเปนมงคร่อประการ ๑ ลักษณ ๔ ประการนี้คือเตโชธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีแตกแล

ถ้าจะแก้ให้เอา พักแพวแดง ๑ โกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ ชะเอมเทศ ๑ ผลมะขามป้อม ๑ ตะไคร้ต้น ๑ ว่านเปราะ ๑ รากสวาด ๑ หญ้ารังกา ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณละลายน้ำนมโค น้ำร้อนก็ได้ กินแก้เตโชธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีแตกหายวิเศษแล

อันว่าเตโชธาตุชื่อปริหัคคี มักให้มือเย็นเท้าเย็น ชีพจรไม่เดิน ประการหนึ่งชีพจรขาดหลัก บางทีให้ตัวเย็นดุจน้ำ แต่ภายในร้อนให้รดน้ำอยู่มิรู้ขาด บางทีให้ตัวเย็นแล้วเสโทธาตุดุจเมล็ดเข้าโภช อันนี้เตโชธาตุชื่อว่าปริหัคคีแตก

ถ้าจะแก้ให้เอา เขาควายเผือก ๑ นอแรด ๑ เปลือกหอยขม ๑ เปลือกหอยแคลง ๑ เขี้ยวจรเข้ ๑ ยา ๕ สิ่งนี้สุม ให้เปนถ่าน หวายตะค้า ๑ ผลจันทน์ ๑ แก่นแสมทเล ๑ แห้วหมู ๑ รากขัดมอน ๑ เอาสิ่งละ ๑ ส่วน กะเทียม ๓ ส่วน พริกไทย ๕ ส่วน ตำบดละลายน้ำร้อนแซกพิมเสนกินให้ขับไฟธาตุให้ร้อนตลอดปลายมือปลายเท้าให้ชีพจรเดินแล

ขนานหนึ่งแก้เสโทพิการตกนัก ให้เอานางกุ่มรุ่นๆ เท่าด้ามพร้าเอามาปอกเปลือกเสียแล้วขูดเอามวกที่ติดแก่นนั้น ๑ เมล็ดถั่วแปบ ๑ ดินสอพอง ๑ เทียนดำ ๑ พิมเสนใส่ให้มากๆ ประสมกวนให้เข้ากันทาตัวคนไข้นั้น เสโทหยุด ตัวคนไข้ก็อุ่นออกมาแล

ยากินแก้กระหายน้ำแก้ร้อนภายใน ให้เอาดินถนำ ๑ เผาไฟให้ไหม้โชน รากบัวหลวง ๑ ฝุ่นจีน ๑ รังหมาร่า ๑ ชาตก้อน ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกสารภี ๑ เกสรบัวหลวง ๑ รากสลอดน้ำ ๑ รากคันทรง ๑ ก้ามปูทเลเผา ๑ ดินประสิวขาว ๑ เอาเสมอภาคบดทำแท่งละลายน้ำดอกไม้ทั้งกินทั้งพ่น แก้กระหายน้ำ แก้ร้อนแล

อันว่าชิระนัคคีแตกนั้นเสโทตก คือความชะรานำพระยามัจจุราชให้มาเล้าโลมสัตว์ทั้งปวง จะให้ชีวิตรอออกจากร่างกายนั้นก็ให้คนไข้มีกายวิปริตต่างๆ คือให้น่าผากตึง ตาไม่รู้จักหน้าฅน แล้วก็กลับรู้จักอีกเล่า กายนั้นสำผัสสิ่งใดๆ ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเล่าแต่ไปๆ มาๆ อยู่จะได้เที่ยงลงยังไม่ได้ก่อน แต่ว่าแตกร้าวอยู่แล้ว ท่านว่าเตโชธาตุชื่อชิระนัคคีแตกจึงเปนดังกล่าวมานี้ ให้แพทย์พึงรู้เถิด

ถ้าจะแก้ เอาผลพิลังกาสา ๑ พักแพวแดง ๑ ผลโมกมัน ๑ ใบย่านทราย ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำเถามวกก็ได้ น้ำนมโคก็ได้ กินแก้ชิระนัคคีแตกพิการหายแล

อันว่าเตโชธาตุ ชื่อว่าสันตัปปัคคี แตกเมื่อใดแก้มิได้ตายแล

ลำดับนี้จะกล่าวด้วยวาโยธาตุ ๖ จำพวกแตกต่อไป คืออุทธังคมาวาตา แตกนั้น มักให้ดิ้นรนมือเท้าขวักไขว่ ให้พลิกตัวไปๆ มาๆ ทุรนทุรายให้หาวให้เรอบ่อย ๆ คือลมอุทธังคมาวาต

ถ้าจะแก้เอา โกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ ผลราชดัด ๑ ผลสาระพัดพิษ ผลมะแว้งเครือ ๑ รากจิงจ้อทั้ง ๒ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ มหาหิงคุ์ ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำมะงั่วก็ได้น้ำมะนาวก็ได้ กินแก้ลมอุทธังคมาวาต หายแล

ลมชื่ออโทคมาวาตาแตกนั้น ให้ยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูก เจ็บปวดยิ่งนัก

ถ้าจะแก้ให้เอา เปลือกมูกหลวง ๑ พริกไทย ๑ รากไคร้เครือ ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำมูตรโคดำก็ได้ น้ำส้มส้าก็ได้ กินแก้ลมอโธคมาวาตา หายแล

ลมกุจฉิสยาวาตา แตกนั้น มักให้ท้องขึ้นท้องลั่นให้เจ็บอก ให้สวิงสวาย ให้แดกขึ้นแดกลง

ถ้าจะแก้ให้เอา มหาหิงคุ์ ๑ ลำพัน ๑ ดีปลี ๑ เมล็ดในสวาด ๑ ผลราชดัด ๑ ชะเอมเทศ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ ใบย่านทราย ๑ กรุงเขมา ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำขิงก็ได้น้ำร้อนก็ได้ กินแก้ลมกุจฉิสยาวาตหายแล

ลมโกฏฐาสยาวาตา แตกนั้น มักให้เหม็นคาวฅอให้อาเจียรให้จุกเสียดให้แดกในอก

ถ้าจะแก้ให้เอา ใบสลอดต้มกับเกลือให้สุกแล้วผึ่งแดดให้แห้ง ๑ ชะเอมะทศ ๑ รากเจตมูลเพลิง ๑ รากตองแตก ๑ รากจิงจ้อใหญ่ ๑ ลำพัน ๑ พริกล่อน ๑ ดีปลี ๑ ใบหนาด ๑ การะบูร ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำนมโคก็ได้น้ำผึ้งก็ได้ น้ำร้อนก็ได้กินหายแล

อันว่าลมชื่ออังคมังคานุสารีวาตา คือลมพัดไปทั่วสรรพางค์กายนั้นแตก ให้หูตึงคนเจรจาไม่ได้ยินแล้วเปนดุจหิ่งห้อยออกจากตา ให้เมื่อยต้นขาทั้ง ๒ ข้างดุจกระดูกจะแตก ให้ปวดในกระดูกสันหลัง ให้สบัดร้อนสท้านหนาว ให้อาเจียรลมเปล่าๆ กินอาหารมิได้ เปนดังนี้คือลมอังคะมังคานุสารีวาตแตก

ถ้าจะแก้ให้เอา ผักเสี้ยนผี ๑ ผักคราด ๑ หญ้ารังกา ๑ ผลผักชีทั้ง ๒ ผลพรรผัดกาด ๑ ดอกจงกลนี ๑ เถาสะค้าน ๑ เมล็ดแตงโม ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณละลายน้ำผึ้งก็ได้ น้ำร้อนก็ได้กินแก้ลมอังคะมังคานุสารีวาตาหายแล

อันว่าลมอัสสาสะปัสสาสะวาตา นั้น จะได้ขาดสูญหามิได้ ถ้าสิ้นลมอัสสาสะปัสสาสะวาตาแล้วเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้นแล

ลำดับนี้จะกล่าวด้วยธาตุน้ำ คือแตกนั้นทำให้คนไข้คลั่งไคล้หลงมะเมอเพ้อพก นอนสดุ้งหวาดหวั่นบางทีให้ลงดุจกินยาทุเลา ให้ลงเขียวลงแดงลงเหลืองออกมา ทำให้หาสติมิได้

ถ้าจะแก้ให้เอา เทียนเข้าเปลือก ๑ เทียนตาตักแตน ๑ เทพทาโร ๑ เปลือกมะซาง ๑ เปลือกไข่เน่า ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณบดแซกดีจรเข้มากๆ ละลายน้ำดอกไม้รำหัดพิมเสน กินแก้คลั่งไคล้ไหลหลงมะเมอเพ้อพกหายแล

ขนานหนึ่งแก้ลงท้อง เอาผลจันทน์ ๑ ผลเบญจกานี ๑ เปลือกมะขามขบ ๑ ครั่ง ๑ ยาฝิ่น ๑ เปลือกผลทับทิม ๑ กำยาน ๑ เปลือกมังคุด ๑ ผลมะตูม ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณ ละลายน้ำเปลือกผลทับทิมต้มกินหายแล ถ้าเสมหะตกให้จับสบัดร้อนสท้านหนาวเปนเวลา บางทีให้ลงท้องเปนเสมหะโลหิตเหน้าให้ปวดมวน

ถ้าจะแก้ให้เอา ผลผักชี ๑ ลำพัน ๑ เปลือกโมกหลวง ๑ ผลน้ำเต้าขม ๑ กระดอมทั้ง ๕ แก่นมูลเหล็ก ๑ เอาเสมอภาคต้มกินเสียก่อน แล้วจึงประกอบยาแก้เสมหะให้กินต่อไป

พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ว่า ถ้าแพทย์ผู้ใดจะแก้เสมหะพิการ ให้ต้มยาชำระเสมหะเหน้าเสียก่อน ให้เอาใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑ ฝาง ๑ สิ่งละกำมือ ผลสมอไทยเท่าอายุ เถาวัลเปรียง ๑ หอม ๕ หัว ต้มใส่ดีเกลือกินตามธาตุหนักธาตุเบา แล้วจึงแต่งยาให้กินต่อไปแล

ยาแก้บิดเมื่อธาตุแตก เอาเมล็ดในมะม่วงกะล่อน ๑ ผลเบญจกานี ๑ ผลจันทน์ ๑ ครั่ง ๑ ดินกิน ๑ เปลือกมะขามขบ ๑ เปลือกมังคุด ๑ เทียนดำ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ยางตะเคียน ๑ น้ำประสารทอง ๑ สีเสียดทั้ง ๒ ยาฝิ่น ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณใส่ในผลทับทิม แล้วพอกด้วยมูลโคชั้นหนึ่ง สุมไฟแกลบให้สุกแล้วจึงบดทั้งผลทับทิมทำแท่งไว้ ฝนด้วยน้ำปูนใสกับไพลกินแก้ปวดมวนเสมหะ แก้โลหิตเหน้าร้าย ถ้ายังไม่หยุดให้ประกอบยา ที่แก้ดีพิการดีแตกมาแก้ ก็ได้เหมือนกัน

แล้วจึงประกอบยาต้มบำรุงธาตุ อันชื่อว่าธาตุบันจบนั้นให้กินต่อไป พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ ถ้าแพทย์ผู้ใดจะประกอบยาธาตุบันจบ ท่านให้ถามตัวคนไข้นั้นให้รู้ว่า คลอดวันใดเดือนใด ขึ้นหรือแรม ครั้นเขาบอกแล้วให้พิจารณาดูว่าจะเปนฤดูธาตุอันใด ให้ประกอบยาประจำธาตุประจำฤดูอันนั้น ตั้งไว้เปนปะธานแล้วให้คิดถอยหลังเข้าไปจับวันเดือนฤดูมูลปฏิสนธินั้นว่าวันใดเดือนใดฤดูใด ให้ประกอบยาประจำธาตุประจำฤดูอันนั้น มาบันจบกันกับยาประจำธาตุเมื่อแรกคลอดนั้น เปนสองขนานแล้วแซกจันทน์ทั้ง ๒ กฤษณา ๑ ชะลูด ๑ เกสรบัวหลวง ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอก สารภี ๑ ยา ๘ สิ่งนี้เอาแซกลงต้มกิน

หนองแตกไหลออกเนืองๆ ให้กายซูบผอมกินอาหารไม่รู้จักรส มักเปนฝีภายใน ๗ ประการ ถ้าจะแก้ให้ประกอบยาดังนี้ รังมดลี่รังหนึ่ง ใบมะกา ๕ ตำลึง เทียนดำ ๕ บาท ผลสมอเทศ ๕๖ ผล รากตองแตก ๕ ตำลึง หัวหอม ๑๐ บาท ขมิ้นอ้อยยาวคืบหนึ่งเอา ๓ หัว กานพลู ๔ บาท น้ำประสารทอง ๒ บาท ต้มกิน แซกดีเกลือตามธาตุหนักธาตุเบา เปนยาชำระบุพโพพิการ เสียก่อน แล้วจึงประกอบยาประจำธาตุแก้เสมหะก็ได้ ถ้าไม่ฟังให้ประกอบยานี้

เอาเปลือกโมกหลวง ๑ ตรีกฏุก ๑ ผลราชดัด ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ รากกะพังโหม ๑ หัวเข้าค่า ๑ หอมแดง ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณละลายน้ำร้อนน้ำเย็นก็ได้กิน

โลหิตพิการหรือแตกก็ดี ท่านกล่าวไว้เมื่อแรกเปนนั้น แพทย์สมมุติว่าไข้กำเดาเพราะโลหิตกำเริบ ถ้าแตกไซร้ก็เปนพิษต่างๆ ผุดขึ้นภายนอก แพทย์ทั้งปวงสมมุติว่าเปนลากสาด เข้าไหม้ใหญ่, เข้าไหม้น้อย, เปลวไฟฟ้า, ประกายเพลิง, ลำลาบเพลิงก็ว่าสมมุติเรียกชื่อต่างๆ เพราะโลหิตแตกกระจายส้านออกผิวมังสะ ฝ่ายข้างภายในนั้นก็ทำให้เปนต่างๆ บางทีให้อาเจียรโลหิต บางทีโลหิตนั้นแล่นเข้าจับหัวใจ ให้คลั่งให้เพ้อหาสติมิได้ บ้างว่าสันนิบาต โลหิตก็ว่า เปนเพื่อโลหิตสมุฏฐาน บางทีให้ชักเท้าหงิกมือกำ บางทีให้หนาวให้ร้อน บางทีให้ขัดอุจจาระปัสสาวะๆ ดำแดงขาวเหลืองให้เปนต่างๆ อย่างนี้ว่าแต่ที่โลหิตแตกอย่างเดียว ในธาตุน้ำนั้นถ้าแตกเปน ๒ อย่าง ๓ อย่าง ๔ อย่าง ๕ อย่างเข้าแล้ว จะแก้ไม่ได้โดยเร็วพลันใน ๒ วัน ๓ วันนั้น ถ้าเปนแต่อย่าง ๑ หรือ ๒ ท่านให้แก้ดูก่อน ที่โลหิตแตกส้านออกมาถึงผิวเนื้อนั้น ท่านให้ประกอบยาที่แก้ไข้เหนือ แก้ที่ทำภายในให้ลงโลหิตตกนั้น ท่านให้ประกอบยาที่แก้ลักกะปิดแก้เถิด

อันว่ายาในคัมภีร์ธาตุน้ำนี้ ให้แก้ธาตุน้ำคือโลหิตแตก ให้เอาบอระเพ็ด ๑ ข่าตาแดง ๑ เมล็ดพรรณผักกาด ๑ ผลกระดอม ๑ ผลมะแว้งต้น ๑ ไพล ๑ กะชาย ๑ แก่นสนเทศ ๑ จันทน์ทั้ง ๒ จันทะนา ๑ เปลือกโมกหลวง ๑ หัวแห้วหมู ๑ รากขัดมอน ๑ เถาสะค้าน ๑ รากช้าพลู ๑ จุกโรหินี ๑ รากแฝกหอม ๑ รากตองแตก ๑ กฤษณา ๑ กะลำภัก ๑ ขอนดอก ๑ ชะลูด ๑ สมอทั้ง ๓ อบเชย ๑ เกสรบัวหลวง ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกสารภี ๑ สรรพยาทั้งนี้เอาเสมอภาคต้ม ถ้าจะให้ทุเลาแซกดีเกลือตามธาตุหนักธาตุเบา ยาขนานนี้ชื่อปโตฬาธิคุณ แก้ในคิมหันตฤดู

ภาคหนึ่งแก้ในวัสสันตฤดู ให้ประกอบรากเจตมูลเพลิง ๑ โกฐกระดูก ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐหัวบัว ๑ โกฐจุฬาลำภา ๑ โกฐเชียง ๑ โกฐสอเทศ ๑ เทียนทั้ง ๕ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ผลเอ็น ๑ ดีปลี ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ รากตองแตก ๑ รากแฝกหอม ๑ บอระเพ็ด ๑ รากคนทา ๑ รากท้าวยายม่อม ๑ รากพุมเรียงป่า ๑ รากมะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อชุมพร) ๑ รากหญ้านาง ๑ ระย่อม ๑ พิศนาด ๑ น้ำนมราชสีต้น ๑ แก่นสน ๑ สักขี ๑ ตรีผลา ๑ ผลพิลังกาสา ๑ ผลประคำดีควาย ๑ ผลมะขามป้อม ๑ พรรณผักชีล้อม ๑ ผักชีลา ๑ พรรณโหระพา ๑ พระยามูลเหล็ก ๑ พระยารากขาว ๑ ขี้เหล็ก ทั้ง ๕ โคกกระสุน เทพทาโร ๑ จุกโรหินี ๑ ข่าต้น ๑ เปลือกสมุลแว้ง ๑ ชะลูด ๑ อบเชยเทศ ๑ กฤษณา ๑ กะลำภัก ๑ ขอนดอก ๑ ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ ๑ ส่วน ดอกชะลูด ๑ ดอกมะกรูด ๑ ดอกมะนาว ๑ ดอกคัดเค้า ๑ ดอกกรรณิกา ๑ ดอกสุพรรณทลิกา ๑ ดอกมะลิซ้อน ๑ ดอกมะลิลา ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกการะเกด ๑ ดอกแก้ว ๑ ดอกมะกล่ำ ๑ ดอกคำไทย ๑ ดอกเกด ๑ ดอกลำเจียก ๑ ดอกกล้วยไม้ ๑ ดอกพุทธชาต ๑ ดอกจำปา ๑ ดอกกะดังงา ๑ ดอกบัวเผื่อน ๑ ดอกบัวขม ๑ ดอกบัวหลวง ๑ ดอกบัวขาว ๑ ดอกบัวแดง ๑ ดอกลินจง ๑ ดอกจงกลนี ๑ ดอกสัตบงกช ๑ ดอกสัตบุศย์ ๑ ดอกสัตบัน ๑ ดอกสันตวา ๑ ดอกสามหาว ๑ ดอกเร่ว ๑ ดอกยี่สุ่น ๑ ดอกประทุมราชา ๑ ดอกมหาหงษ์ ๑ ดอกหญ้างวงช้าง ๑ ดอกหางนกยูง ๑ ดอกละหุ่ง ๑ ดอกราชพฤกษ์ ๑ ดอกลำไย ๑ ยาทั้งนี้ทำเปนผงแล้วให้หาสรรพดี เปนต้นว่าดีสัตว์ต่างๆ ปรุงลงในยานี้แล้วบดปั้นแท่งไว้ น้ำกระสายนั้นยักย้ายดูแต่ควรกับลักษณโรคเถิด ยานี้ชื่อว่ามหาชุมนุม เหตุว่ามั่วสุมประชุมสรรพยานั้นพร้อมโดยสำคัญ ซึ่งจะแก้สรรพโรคพร้อมทั่วไป ทั้ง ๙๖ นั้นแล

เหงื่อถ้าแตกนั้นให้เหงื่อตกหนัก ให้ตัวเย็นให้ตัวขาวซีดให้สวิงสวาย ให้หากำลังไม่ได้

ถ้าจะแก้ให้ประชุมยา รากเจตมูลเพลิง ๑ โกฐสอ ๑ พรรณผักชี ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ เปลือกทองหลางน้ำ ๑ เปลือกกุ่มน้ำ ๑ รากถั่วภู ๑ ต้มกินหายเหงื่อ

ยานี้ชะโลมห้ามเหงื่อให้ประชุมยา หัวหอมแดง ๑ แป้งสุรา ๑ ดินสอพอง ๑ เหมือดคน ๑ เมล็ดในขนุนละมุด ๑ บดปั้นแท่งไว้ละลายน้ำดอกไม้ ห้ามเหงื่อแก้ผิวเนื้อสากชาเนื้อหดหู่ แก้กายซีดเพราะโทษเหงื่อแลมันข้นหายแล

น้ำตานั้น แตกพิการก็ให้ตามัว ให้น้ำตาตกหนักแล้วก็ตั้งแต่แห้งไปตานั้นก็เปนดุจเยื่อผลลำไย

ถ้าจะแก้ให้ประกอบยานี้ รากคนทีสอ ๑ รากเสนียด ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ ขิงแห้ง ๑ ทำเสมอภาคต้มกินแล้ว จึงประกอบยาหยอดตาให้ประชุม หินในสีสะปลาช่อน ๑ บัลลังก์ศิลา ๑ พิมเสน ๑ ฝนหยอดตาสังเกตดู ถ้ามีน้ำตาไหลออกมาถึงแก้มคนไข้นั้นก็ยังไม่ตาย ถ้าไม่มีน้ำตารักษาไม่ได้ตายแล

มันเหลว นั้นถ้าแตกกระจายออกทั่วสารพางค์ ก็ให้ตัวเหลืองตาเหลือง เว้นแต่อุจจาระปัสสาวะไม่เหลือง บางทีให้ลงให้อาเจียรดุจเปนป่วง ลงเพราะโทษน้ำเหลือง ถ้าจะแก้ด้วยยารสฝาดไม่หยุดให้ชำระน้ำเหลืองเสียก่อน แล้วจึงประกอบยาบำรุงธาตุต่อไป ให้ประชุมตรีกฏุก ๑ ผลมะขามป้อม ๑ รากช้าพลู ๑ ข่า ๑ สะค้าน ๑ ผลจันทน์ ๑ เอาเสมอภาคทำเปนจุณละลายน้ำใบมะระ ๑ น้ำกล้วยตีบก็ได้ ให้กินแก้อาโปธาตุคือมันเหลวแตกหายแล

น้ำลายแตกไซร้ ให้ปากเปื่อยน้ำลายเหนียว บางทีเปนเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในฅอ ถ้าจะแก้ให้ประกอบยา จันทน์ทั้ง ๒ ว่านกีบแรด ๑ ว่านร่อนทอง ๑ ผลประคำดีควาย ๑ รากทนดี ๑ ผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ สมอเทศ ๑ ดีงูเหลือม ๑ บดด้วยน้ำมะนาวเปนกระสายให้กินเท่าผลพุดทราแล้วจึงประกอบยาอม ให้เอากรามแรด ๑ กรามช้าง ๑ นอแรด ๑ เขี้ยวเสือ ๑ เขี้ยวปลาพยูน ๑ ผลจันทน์ ๑ เบญจกานี ๑ ใบหว้าอ่อน ๑ ยาทั้งนี้ขั้วให้เกรียมเอาสิ่งละส่วน น้ำประสารทองสตุ ๒ ส่วน สีเสียดทั้ง ๒ สิ่งละ ๔ ส่วน บดด้วยน้ำหมากดิบปั้นแท่งไว้ฝนด้วยน้ำปูนใสกับทะลายหมากดิบกวาดหาย

แล้วทำยาบ้วนปาก เอาเปลือกตะเคียน ๑ ใบขัดมอน ๑ เปลือกหว้า ๑ ทางตาล ๑ เปลือกระกำต้น ๑ ใบสลอดน้ำ ๑ ใบทับทิม ๑ เอาเสมอภาคต้มใส่เกลือสักหน่อยหนึ่ง อมบ้วนปากวันละ ๓ เวลา หายแล

น้ำมูก เมื่อพิการแตกนั้น ให้ปวดในสมอง ให้น้ำมูกตกให้ตามัวให้ปวดสีสะ โทษ ๔ ประการนี้ ถ้าจะแก้ให้ทำยาสุมประกอบใบน้ำดับไฟ ๑ หัวหอม ๑ เทียนดำ ๑ ดินประสิวขาว ๑ เมล็ดฝ้ายขั้ว ๑ ใบพลูแก ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ บดเคล้ามูลน้ำมันหอมสุมกระหม่อม ๓ วัน หาย

ถ้ายังไม่หายให้ประกอบยาดม หัวหอม ๑ น้ำประสารทอง ๑ น้ำประสารดีบุก ๑ เอาเสมอภาคทำเปนยานัดถุ์ก็ได้ ให้ดมสูดเข้าไปก็ได้

แล้วจึงทำยากินภายใน เอาสะค้าน ๑ ช้าพลู ๑ รากเจตมูลเพลิง ๑ ขิง ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ แฝกหอม ๑ สมอไทย ๑ สมอเทศ ๑ พรรณผักชี ๑ จันทน์หอม ๑ กฤษณา ๑ เปราะหอม ๑ มะขามป้อม ๑ ว่านน้ำ ๑ ดอกบัวหลวง ๑ ดอกบุนนาก ๑ เอาเสมอภาคต้มกินแก้ธาตุน้ำ คือน้ำมูกแตกหายแล

มันข้น เมื่อพิการแตกไซร้ ดุจโลหิตเสียก็เหมือนกัน มันข้นพิการ ก็ซาบออกมาถึงผิวหนังดุจผดผุดออกเปนดวงๆ บางทีแตกเปนน้ำเหลือง ให้ปวดแสบปวด

JPEG Image Download   size 41.8 KB
วันที่ : 16 ส.ค. 2554,14:34   เข้าชม 2713 ครั้ง
โพสโดย : บักหัวหยอง(พิเชษฐ์)
ความคิดเห็นที่ 1

gucci factory outlet

coach outlet store online

cheap uggs

retro jordans

timberland outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online sale

kobe bryant shoes 2015

canada goose jackets

chanel outlet online

oakley sunglasses cheap

fendi bags

timberland pro

lululemon

canada goose sale

michael kors outlet

uggs outlet

louis vuitton

gucci outlet online

burberry sale

coach factory outlet online

ugg outlet

canada goose outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

polo ralph lauren online

polo outlet

chanel handbags

michael kors handbags

mont blanc pens

louis vuitton outlet

rolex watches outlet

michael kors

canada goose outlet online

adidas running shoes

abercrombie

true religion sale

concord 11

mont blanc pens

black timberland boots

toms.com

burberry outlet

jordan 11 columbia

moncler

ugg boots

new lebron james shoes

michael kors outlet online

cheap uggs

ralph lauren bedding

christian louboutin shoes

ugg slippers

toms canada

louis vuitton purses

tods outlet

timberland boots

coach factory outlet

moncler

coach purses

concord 11

ugg boots

jordan 3 white cenment

uggs outlet

ugg australia

toms outlet

tory burch shoes

jordan 11s

ugg boots sale

burberry sale

uggs outlet

burberry outlet

lv bags

ugg boots clearance

louis vuitton

chanel handbags

uggs outlet

toms canada

hollister clothing

christian louboutin shoes

louis vuitton outlet

michael kors handbags

oakley sunglasses

louis vuitton

chanel outlet online

canada goose jackets

canada goose

burberry outlet

timberland boots

christian louboutin outlet

oakley outlet

hollister

true religion outlet

louis vuitton outlet

coach outlet store online

beats solo

tod's outlet

lululemon headbands

burberry outlet stores

ray ban eyeglasses

timberland earthkeepers

coach outlet store online

hollister clothing store

louis vuitton bags

the north face

christian louboutin outlet

chanel outlet

polo ralph lauren

coach outlet online

burberry outlet

burberry outlet

louis vuitton handbags

oakley sunglasses

retro 11

hogan outlet

soccer jerseys

copy watches

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

kobe bryant shoes for kids

cheap oakleys

air jordan 8

christian louboutin outlet

coach outlet store online

gucci bags

kate spade

canada goose jackets

toms wedges

jordan 11

uggs on sale

beats headphones

ray ban sunglass

burberry handbags

timberland boots

belstaff jackets

burberry outlet online

louis vuitton outlet

black timberland boots

tory burch outlet online

coach outlet stores online

burberry outlet stores

christian louboutin sale

discount rayban sunglasses

chanel outlet

canada goose sale

christian louboutin sale

rolex watches outlet

ray ban eyeglasses

louis vuitton outlet

hollister clothing

soccer jerseys

jordan 11 retro

michael kors outlet

coach factory

chanel outlet

nike free run

chanel bags

michael kors

michael kors outlet online

cheap beats bydre

jordan retro 11

tory burch boots

jordans 11

ugg boots clearance

michael kors outlet

oakley sunglasses cheap

burberry outlet

replica watches

cheap nfl jerseys

hollister kids

timberland earthkeepers

ugg boots

bottega veneta sale

prada

fitflop

cheap toms shoes

abercrombie & fitchfitch

mont blanc

timberland canada

jordan 11 snakeskin

abercrombie store

coach factory online

jordan retro 11

belstaff

fitflop footwear

ugg boots

discount rayban sunglasses

toms outlet

burberry scarf

hollister jeans

ray bans

marc jacobs bags

celine handbags

ray ban glasses

michael kors outlet online

louis vuitton

burberry handbags

jordan 11s

kate spade outlet online

christian louboutin shoes

fitflops outlet

true religion outlet

christian louboutin outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

abercrombie fitch

jordan 6 rings

jerseys wholesale

uggs for kids

concord 11

toms outlet

timberland uk

ugg boots

nfl jerseys

abercrombie and fitch

black timberland boots

beats solo

abercrombie and fitch

abercrombie

michael kors handbags

celine handbags

gucci outlet

chanel handbags

christian louboutin shoes

uggs on sale

moncler jackets

abercrombie kids

burberry outlet

oakley sunglasses

uggs for women

jordan 6 cigar

abercrombie outlet

michael kors outlet

hollister outlet

michael kors handbags

ray ban aviators

ray ban outlet

timberland outlet

chanel handbags

kd shoes

michael kors outlet

louis vuitton outlet

ugg outlet

timberland boots for men

burberry outlet

adidas outlet store

hollister co

marc jacobs outlet

tory burch outlet

mont blanc pen

louis vuitton

ugg australia

oakley outlet

true religion

ugg boots

red bottom shoes

jordan 3

christian louboutin outlet

abercrombie & fitchfitch

oakley sunglasses wholesale

michael kors

coach factory outlet

louis vuitton handbags

michael kors handbags

true religion outlet

canada goose outlet

louis vuitton

ray ban outlet

louis vuitton

red bottoms

canada goose outlet stores

abercrombie

ralph lauren

jeremy scott adidas

adidas running shoes

uggs for women

burberry scarf

mont blanc legend

burberry sale

ralph lauren home

running warehouse

louis vuitton bags

hollister

oakley sunglasses outlet

hermes belts

michael kors outlet online

ugg outlet

new jordans

fitflop

mont blanc legend

polo outlet

michael kors outlet online sale

ugg boots

burberry outlet stores

jordan 4s

jordan retro 11

gucci outlet

hollister clothing store

tod's outlet

jordan shoes

ugg australia

oakley sunglasses

burberry scarf

tods shoes

cheap uggs

hollister clothing store

michael kors outlet sale

cheap uggs

black timberland boots

nike stores

ray ban glasses

canada goose outlet

coach outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

abercrombie outlet

fitflop outlet

p90x workouts

ugg boots

tory burch sale

ugg for women

true religion

canada goose outlet

canada goose sale

coach factory outlet

tory burch outlet

true religion outlet

guess outlet

tory burch flats

michael kors

michael kors handbags

tory burch handbags

canada goose sale

abercrombie

michael kors outlet

ghd flat iron

michael kors outlet online

canada goose

oakley sunglasses

abercrombie store new york

jordan shoes

coach factory outlet

tory burch handbags

insanity workout

timberland boots

true religion outlet

ugg australia

fitflop

cheap nfl jerseys

tod's shoes

tory burch outlet

burberry handbags

christian louboutin shoes

cheap oakleys

oakley sunglasses

timberland shoes

uggs for women

timberland outlet

hollister clothing

louis vuitton purses

chanel handbags

coach factory

www.louisvuitton.com

louis vuitton outlet

true religion outlet

toms promo code

michael kors outlet online

polo ralph lauren

beats by dr dre

moncler

ugg boots

canada goose jacket

tory burch outlet

burberry uk

ugg australia

ray ban outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

burberry uk

burberry sale

canada goose outlet

canada goose

christian louboutin

cheap uggs

fake watches

coach outlet

red shoes

rayban sunglasses

coach outlet

burberry handbags

louis vuitton outlet

coco chanel

ugg boots

louis vuitton handbags

hollister

hollister

canada goose jackets

coach outlet

louis vuitton

gucci outlet

louis vuitton handbags

lebron james shoes for sale

white timberland boots

supra outlet

louis vuitton handbags

nfl jerseys

red christian louboutin

christian louboutin shoes

true religion sale

true religion jeans

burberry outlet

coach outlet

chi hair strighteners

coach outlet store

coach factory

burberry outlet online

michael kors uk sale

oakley sunglasses discount

oakley vault

abercrombie and fitch

true religion jeans

cheap toms

ray ban aviators

hollister clothing store

timberland pro

ugg boots clearance

burberry scarf

marc jacobs outlet

tory burch outlet

adidas outlet store

dior outlet

ugg boots

louis vuitton purses

michael kors outlet online sale

christian louboutin outlet

retro jordans 13

ralph lauren uk

mont blanc mountain

coach factory outlet

timberland boots

polo outlet

adidas wings

burberry outlet

abercrombie outlet

ugg boots

cheap toms shoes

timberlands

cheap oakley sunglasses

ugg boots clearance

uggs for women

louis vuitton handbags

knockoff watches

tory burch outlet online

tory burch flats

coach outlet

oakley sunglasses outlet

ugg slippers

gucci belts

black timberland boots

ray ban eyeglasses

ugg boots for women

timberland outlet

red timberland boots

gucci handbags

jordan retro 11

coach outlet online

ralph lauren

abercrombie

michael kors outlet online sale

rayban sunglasses

replica watches

north face jackets

timberlands

gucci outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren uk

burberry outlet

coach outlet store online

ugg on sale

abercrombie kids

abercrombie

dada  xu    19 ม.ค. 2558 เวลา 03:42:31  

ความคิดเห็นที่ 2
burberry outlet jordan 4 coach outlet monster beats outlet true religion jeans replica watches monster beats ray ban wayfarer calvin klein outlet cheap ray ban sunglasses cheap mlb jerseys monster beats nba jerseys hollister clothing marc jacobs coach outlet giuseppe zanotti louboutin shoes ray ban sunglasses online ray ban sunglasses ghd michael kors outlet herve leger lacoste shirts mac cosmetics coach outlet air jordan 5 chanel 2.55 cheap oakley sunglasses tory burch sale oakley sunglasses tory burch handbags burberry factory outlet prada handbags adidas wings true religion jeans ferragamo shoes michael kors outlet sale michael kors canada discount oakley sunglasses tory burch shoes tiffany jewelry oakley vault puma sneakers tods shoes kate spade outlet calvin klein underwear oakley sunglasses wholesale instyler hollister clothing store true religion outlet nike air max uk swarovski crystal discount oakley sunglasses michael kors outlet michael kors outlet online cheap toms coach outlet online oakley sunglasses puma shoes babyliss pro lebron 12 coach factory outlet lacoste polo shirts kobe bryant shoes rolex watches kate spade outletonline ralph lauren outlet kate spade outlet oakley outlet fitflop shoes coach outlet online chanel 2.55 ray ban sale coach outlet giuseppe zanotti outlet burberry outlet online cheap nba jerseys discount oakley sunglasses links of london michael kors handbags beats by dre oakley sale fred perry polo shirts chanel handbags hollister shirts nike roshe run burberry outlet air force 1 shoes air max 90 asics shoes chanel handbags cheap oakley sunglasses coach factory outlet ray ban lebron james shoes louis vuitton ray ban outlet kate spade outletstore michael kors outlet cheap snapbacks monster headphones true religion outlet air jordan shoes kate spade outlet kate spade factoryoutlet timberland boots air jordan 4 hollister pas cher converse shoes pandora fred perry sale swarovski jewelry toms shoes chanel outlet tory burch outlet gucci outlet kate spade uk karen millen uk oakley sunglasses lululemon outlet ray ban sunglasses michael kors outlet online tory burch outlet michael kors factory outlet burberry outlet store hollister uk air jordan 4 air jordan 10 adidas outlet ray ban sunglasses kate spade handbags true religion jeans ray ban sunglasses uk louboutin shoes tory burch flats gucci handbags tory burch outlet online salomon running shoes burberry sale iphone 6 plus cases louis vuitton outlet burberry outlet ray ban sunglasses online oakley sunglasses michael kors sale ray ban sunglasses air jordan concord karen millen dresses kate spade outlet air jordan 9 cheap nfl jerseys pandora charms air jordan 11 beats headphones ray ban adidas outlet coach outlet celine outlet online asics running shoes ray ban aviators herve leger dresses coach outlet store online michael kors outlet online michael kors outlet chanel bags coach outlet online toms outlet hollister true religion outlet store abercrombie and fitch kate spade outlet oakley sunglasses coach outlet store online true religion sale kobe 9 elite abercrombie and fitch kate spade handbags ray ban uk jordan 11 ed hardy clothing air max 2015 instyler ionic styler michael kors handbags cheap ray ban sunglasses louis vuitton outlet tods outlet air force one shoes lacoste outlet pandora jewelry new balance shoes kobe bryants shoes chanel outlet online toms shoes coach factory outlet tory burch outlet michael kors outlet store true religion jeans sale kobe shoes coach outlet tory burch sandals polo lacoste pas cher monster beats by dr dre celine outlet kobe 9 louis vuitton handbags true religion jeans outlet coach handbags converse all star polo ralph lauren outlet thomas sabo uk prada outlet kate spade handbags tods shoes ray-ban sunglasses chanel outlet adidas shoes cheap soccer jerseys burberry outlet online longchamp outlet coach outlet online ghd hair straighteners coach purses true religion nfl jerseys christian louboutin mac makeup louis vuitton handbags cheap oakleys air jordan gamma blue christian louboutin outlet ed hardy t-shirts cheap beats by dre cheap nhl jerseys burberry handbags ray ban wayfarer fitflop timberland shoes cheap jordans beats studio coach outlet thomas sabo cheap ray ban sunglasses michael kors handbags tory burch outlet online michael kors handbags oakley sunglasses iphone 6 cases insanity air jordan 6 michael kors outlet coach outlet store pandora jewelry foamposite shoes coach outlet store beats headphones hollister clothing abercrombie links of london uk burberry handbags lebron shoes louis vuitton outlet salvatore ferragamo louis vuitton handbags coach factor youtlet salomon shoes louis vuitton outlet beats by dre valentino outlet tiffany and co burberry handbags air jordan 11 snapback hats beats solo cheap oakley sunglasses louis vuitton handbags air jordan 13 new balance 574 marc jacobs outlet mcm handbags tiffany jewelry ralph lauren outlet michael kors outlet online burberry sacrf longchamp handbags true religion outlet cheap jordans ralph lauren polo shirts louis vuitton uk kate spade handbags polo ralph lauren outlet soccer jerseys abercrombie and fitch cheap oakley sunglasses roshe run men mont blanc tiffany and co mcm bags michael kors uk mont blanc pens michael kors outlet air jordan shoes michael kors outlet burberry outlet foamposite gold abercrombie ray ban sunglasses tods outlet mlb jerseys lululemon valentino shoes supra shoes chanel bags tory burch outlet online ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses nhl jerseys babyliss true religion jeans insanity workout ralph lauren outlet discount oakley sunglasses
cai201556  cai201556    06 พ.ค. 2558 เวลา 00:58:20  

ความคิดเห็นที่ 3

So there she was ralph lauren outlet having her lunch with Mr Georgie,” air max 90 said Mrs adidas shoes Weston, now introducing this name for the first time, with the highest dramatic art, “and toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com they would mac makeup uk be seeing round his house afterwards. And then when Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban it was time to come here, Mr Georgie would have remembered that the air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax party was Hightum toms outlet not Tightum, and there was Miss Bracely not in Hightum at kevin durant shoes 2015 all, nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0 nor even burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags Tightum, burberry uk in my opinion, but Scrub. cheap jerseys No doubt gucci outlet she said christian louboutin uk to cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china him, ‘Is it a very grand sort of ray ban sunglasses party, north face outlet Mr Pillson?’ and he yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com couldn’t cheap nfl jerseys do other than reply, for nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one we all received notice that it ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo was Hightum michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags — mine ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet came about twelve — he couldn’t do other than reply, ‘Yes, Miss Bracely, it beats by dr dre is.’ air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax ‘Good gracious me,’ she would say, ‘and I’ve only burberry got this air max 95 old fitflop rag on. I must go back to the Ambermere Arms, and Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers tell my jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes maid — for she brought lululemon uk a maid beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats in that chaussures louboutin second motor jerseys from chinagucci shoes and tell nike air force my cheap jordans maid to put me out adidas running shoes something tidy.’ kate spade uk ‘But that black converse will be a great bother for you,’ he would tods say, or something of NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys that sort, for I don’t pretend to chanel handbags know what he actually did say, burberry and she would reply, ‘Oh Mr Pillson, but lebron 10 I kobe bryant shoes must put on something tidy, and it would be nike free 5.0 so kind cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro of louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france you, if you would wait for me, while yoga pants I do that, and let us go together.’ That’s what omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex she said.”The guess factory,guess clothing,guess shoes,guess outlet,guess watches,guess jeans,guess boots,guess handbags,guess store,guess purses,guess dresses,guess kids minutes went on, and still nobody appeared who could possibly have accounted for the three-lined omega watches whip dolce and gabbana,dolce gabbana,dolce and gabbana light blue,dolce and gabbana perfume,dolce and gabbana the one,dolce gabbana perfume of Hightums, but by degrees Lucia, who had oakley sunglass utterly failed to cartier,cartier watches,cartier love,cartier love bracelet,love bracelet,cartier bracelet,cartier jewelry,cartier rings decoy Lady mac cosmetics Ambermere into the place air jordan of oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses thrones, began north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface to notice a certain thinning on her oakley lawns. Her guests, it would seem, were not in ferragamo process of dansko shoes,dansko outlet,dansko shoes for women,dansko clogs,dansko shoes on sale,dansko,dansko clearance,danskos,dansko clearance outlet,dansko sandals,dansko shoes clearance,dansko nursing shoes,dansko professional,dansco coin albums,dansko boots dispersal, for it was a fendi handbags long way chanel bags off seven adidas,adidas uk,adidas trainers,adidas originals,adidas zx,adidas gazelle,adidas zx flux,adidas football,mi adidas,adidas predator,adidas football boots,adidas samba,adidas superstar,adidas flux,adidas hamburg,adidas shoes,adidas outlet,adidas sale o’clock yet, and also none would stuart weitzman,weitzman shoes,stuart weitzman shoes,stuart weitzman boots,stuart weitzman shoes on sale,stuart weitzman outlet,stuart weitzman sale,stuart weitzman clearance be so ill-mannered as to nike blazer leave without shaking hands and saying what a delicious kobe 9 shoes afternoon they had spent. But jordan shoes certainly the lawns grew puma shoes,puma outlet,pumas,puma outlet store,puma sneakers,puma shoes for men,puma brand,puma store,puma golf shoes emptier, and coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online she was utterly unable to explain this extraordinary phenomenon, until she happened to lebron 10 go close to the windows of nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme her air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro music-room. salomon boots Then, looking in, she saw that jordan retro not fitflops uk only was every chair there occupied, jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys but people were sac michael kors standing new balance uk about in expectant groups. For a moment, her heart beat mizuno,mizuno wave,mizuno running,mizuno running shoes,mizuno baseball,mizuno volleyball,mizuno wave rider,mizuno volleyball shoes,mizuno softball,mizuno shoes,mizuno wave inspire,mizuno wave prophecy high. . . mac makeup uk . Could beats by dre Olga nike shoes have arrived chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site and by some mistake have gone straight in there? It was a dreamlike possibility, but it burst michael kors like a ray of sunshine timberland boots uk on the party that was michael kors outlet rapidly becoming timberland a nightmare lebron 12,lebron 11,james shoes,lebron james shoes,lebron shoes,lebron 10,lebron 12 shoes,lebron 9,lebron soldier 8,nike lebron 12,lebron 13,lebron 11 low,lebron james shoes 2014,lebron 8,lebron 12 data,lebron sneakers,lebron 11 shoes,lebron 12 bhm,lebron james sneakers,lebron 12s,nike lebron 11,lebron james shoes 2015,lebron 7 to her — coach outlet store for everyone, not Lady Ambermere true religion alone, was audibly wondering when the michael kors,michael kors canada,michael kors outlet,michael kors outlet online Guru was coming, and michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france when Miss Bracely was going to fivefingers sing.

cmoutlet  cmoutlet    29 พ.ค. 2558 เวลา 05:47:34  

ความคิดเห็นที่ 4
salvatore ferragamo marc jacobs outlet air force 1 shoes ray ban sunglasses online san francisco 49ers jerseys cheap toms new balance 574 polo ralph lauren outlet swarovski crystal salomon running shoes timberland shoes lebron shoes toms shoes oakley sunglasses lebron james shoes futbol baratas ysl outlet kate spade outlet tiffany and co jewelry cheap oakley sunglasses mizuno running cheap football shirts air max 90 michael kors uk adidas outlet arizona cardinals jerseys michael kors outlet online gucci outlet new england patriots jerseys cartier love bracelet coach factory outlet prada outlet coach outlet louis vuitton outlet north face jackets supra shoes ralph lauren outlet jordan 4 green bay packers jerseys tory burch outlet online monster beats prada handbags dallas cowboys jersey air jordan 13 coach outlet michael kors outlet uk canada goose outlet los angeles clippers jerseys nike huarache kate spade uk michael kors outlet air max 2015 fitflop shoes burberry outlet michael kors outlet insanity workout nike roshe run tory burch outlet online michael kors uk tiffany and co louboutin shoes mont blanc pens oakley sunglasses michael kors uk burberry handbags ralph lauren uk barcelona jersey nike air max uk evening dresses hermes outlet cartier bracelet calvin klein outlet san antonio spurs jerseys coach factory outlet burberry outlet juicy couture outlet tiffany jewelry calvin klein underwear kobe bryants shoes indianapolis colts jerseys chelsea jersey lululemon outlet ray ban sunglasses oakley sunglasses cheap nba jerseys instyler ionic styler toms outlet babyliss pandora jewelry asics shoes hollister clothing store los angeles lakers jerseys puma sneakers polo ralph lauren outlet iphone 6 plus cases coach factory outlet burberry outlet jordan 11 air jordan shoes timberland boots cheap jordans mlb jerseys true religion outlet hollister shirts insanity hermes birkin adidas shoes chicago bears jerseys cheap soccer jerseys michael kors outlet ray ban sunglasses uk vibram fivefingers hollister uk iphone 6 cases michael kors canada oakley sunglasses tods shoes swarovski jewelry lebron james shoes foamposite gold giuseppe zanotti louis vuitton outlet kate spade outlet burberry outlet ray ban sunglasses mac cosmetics fred perry sale thomas sabo air max 2014 mac makeup ray ban sunglasses boston celtics jersey gucci handbags longchamp handbags louboutin shoes ghd hair straighteners christian louboutin outlet kate spade outlet discount oakley sunglasses karen millen uk new york giants jerseys the north face uk polo lacoste pas cher ugg uk ray ban sunglasses ralph lauren outlet swarovski uk nba jerseys ralph lauren outlet marc jacobs golden state warriors jerseys tory burch outlet pandora charms michael kors outlet chanel 2.55 babyliss pro air jordan shoes coach outlet store new york knicks jersey the north face outlet store true religion jeans louis vuitton handbags true religion outlet replica watches miami dolphins jerseys true religion jeans ghd mulberry uk ray ban sunglasses oklahoma city thunder jerseys oakley sunglasses ugg boots cheap nike shoes mbt shoes the north face clearance longchamp outlet abercrombie mont blanc cheap nfl jerseys christian louboutin uk soccer shoes cheap oakley sunglasses adidas wings kate spade outlet tods shoes mcm handbags snapback hats true religion jeans kate spade handbags herve leger dresses chanel outlet hollister lacoste polo shirts kobe 9 elite kate spade handbags michael kors outlet louis vuitton handbags true religion cheap nhl jerseys michael kors handbags kate spade handbags chanel handbags real madrid jersey nike running shoes thomas sabo uk fitflop north face outlet hollister clothing hermes belt nike free uk mcm bags baltimore ravens jerseys nike free lululemon adidas outlet beats by dre valentino outlet vans shoes fred perry polo shirts ray ban uk michael kors outlet coach outlet store online valentino shoes coach outlet abercrombie and fitch koby bryant shoes pittsburgh steelers jersey oakland raiders jerseys oakley sunglasses tory burch outlet cheap mlb jerseys air jordan 11 louis vuitton uk coach outlet online converse shoes links of london uk rolex watches coach outlet cheap jordans roshe run men bottega veneta outlet tods outlet the north face jackets atlanta falcons jersey washington redskins jerseys abercrombie and fitch coach outlet canada instyler cheap ray ban sunglasses cartier watches new orleans saints jerseys miami heat jersey new york jets jerseys kate spade outlet ralph lauren polo shirts converse all star abercrombie the north face outlet moncler coats dansko outlet herve leger discount oakley sunglasses pandora custom mlb jerseys coach outlet coach outlet tory burch outlet christian louboutin chanel outlet nhl jerseys tods outlet abercrombie and fitch soccer jerseys gucci shoes nike air max uk nike trainers cheap soccer jerseys cleveland cavaliers jersey toms shoes ray ban nike roshe oakley sunglasses canada fivefingers shoes michael kors outlet online rolex watches uk foamposite shoes nike outlet store air max 90 chicago blackhawks jersey kobe shoes tommy hilfiger outlet true religion jeans prada shoes nfl jerseys denver broncos jerseys stuart weitzman boots beats headphones air force one shoes michael kors outlet online five fingers shoes salomon shoes tory burch outlet ray ban wayfarer louis vuitton handbags celine outlet celine outlet online michael kors handbags cheap wedding dresses air jordan 4 ferragamo shoes karen millen dresses ed hardy t-shirts mulberry outlet philadelphia eagles jerseys nike free 5.0 minnesota vikings jerseys burberry outlet online lacoste outlet puma shoes coach outlet online manchester united jersey tiffany and co louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses michael kors outlet asics running shoes pandora jewelry coach outlet online michael kors handbags ray ban oakley sunglasses links of london louis vuitton outlet louis vuitton outlet tory burch outlet online kobe 9 ed hardy clothing chanel outlet cheap snapbacks burberry handbags hollister clothing kansas city chiefs jerseys lacoste shirts ray ban sunglasses louis vuitton air jordan shoes hollister pas cher new balance shoes seattle seahawks jerseys giuseppe zanotti outlet chicago bulls jersey
2015624caihuali  2015624caihuali    24 มิ.ย. 2558 เวลา 02:02:52  

ความคิดเห็นที่ 5
adidas, http://www.adidas--canada.ca/
tiffany and co, http://www.tiffanyandco-canada.ca/
hollister canada, http://www.hollistercanada.ca/
wedding dress, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
lululemon outlet, http://www.yogapants.com.co/
cheap ugg boots, http://www.ugg-boots.us.org/
ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/
burberry handbags, http://www.burberryoutletonline.ar.com/
toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/
michael kors outlet online, http://www.michaelkors.in.net/
christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/
tory burch handbags, http://www.toryburchsale.com.co/
prada handbags, http://www.pradaoutlet.com.co/
longchamp handbags, http://www.longchamp-handbags.in.net/
longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/
chanel outlet, http://www.chanel-bags.com.co/
true religion, http://www.truereligion-outlet.us.org/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/
hollister kids, http://www.hollisterclothing.in.net/
new balance shoes, http://www.newbalance-shoes.org/
hollister, http://www.abercrombie-and-fitch.ca/
oakley, http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/
prom dresses, http://www.wedding--dresses.ca/
swarovski canada, http://www.swarovskicanada.ca/
tommy hilfiger outlet, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/
new balance shoes, http://www.new-balance.ca/
burberry canada, http://www.burberrycanada.ca/
north face canada, http://www.the-north-face.ca/
polo ralph lauren, http://www.ralph-lauren.ca/
ray ban, http://www.ray--ban.ca/
christian louboutin, http://www.christian-louboutin-shoes.ca/
nike air max, http://www.nike-air-max.ca/
bcbg max, http://www.bcbg-max-azria.ca/
uggs, http://www.uggscanada.ca/
zuzuce  zuzuce    24 ก.ค. 2558 เวลา 04:39:28  

ความคิดเห็นที่ 6

michael kors outlet

oakley sunglasses

true religion outlet,true religion jeans,true religion kids,true religion jeans sale,true religion jeans for men,true religion jacket,true religion sale

nike free 5.0

redskins jerseys

mbt shoes

ravens jerseys

kevin durant jersey

oklahoma city thunder jerseys

nike free uk

dansko clogs

new york knicks jersey

san antonio spurs jerseys

blake griffin jersey

michael jordan jersey

canada goose sale

true religion jeans

, http://www.truereligionjeansoutlet.com

michael kors outlet

, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net

nike air max

custom mlb jerseys

north face outlet

colts jerseys

hermes outlet

mizuno running shoes

lance briggs jersey,martellus bennett jersey,jay cutler jersey,sylvester williams jersey

cheap jordans

nike mercurial

cheap nike shoes

raiders jerseys

nike free run

nike running shoes

soccer jerseys,cheap soccer jerseys,cheap soccer jerseys for sale,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys

saints jerseys

oakley sunglasses

dansko shoes

peyton manning jersey,eric decker jersey,aqib talib jersey,emmanuel sanders jersey,shannon sharpe jersey,louis vasquez jersey

bears jerseys

chanel outlet

moncler coats

mulberry handbags

michael kors handbags

north face outlet store

aaron rodgers jersey,clay matthews jersey,cheap reggie white jersey,matt flynn jersey,jamari lattimore jersey,randall cobb jersey

lebron james jersey

chanel handbags

wedding dresses

ray ban outlet

nike air max

kobe 9

swarovski outlet

soccer jerseys

kansas city chiefs jerseys

lebron shoes

mont blanc

burberry outlet

barcelona soccer jersey

nike running shoes

steelers jerseys

air max 2015

eric decker jersey,muhammad wilkerson jersey,michael vick jersey,geno smith jersey,dennis byrd jersey,jace amaro jersey,calvin pace jersey,curtis martin jersey,

michael wilhoite jersey,y.a. tittle 49ers jersey,justin smith jersey,nike 49ers jersey

tory burch outlet online

dwyane wade jersey

ahmad bradshaw jersey,josh mcnary jersey,andrew luck jersey,donte moncrief jersey,delano howell jersey,robert mathis jersey,andrew luck jersey,trent richardson jersey

cleveland cavaliers jersey

football shirts

phil mcconkey jersey,odell beckham jr jersey,michael strahan jersey,chris snee jersey,larry donnell jersey,peyton hillis jersey,carl banks jersey,lawrence taylor jersey,phil mcconkey jersey,justin tuck jersey,michael boley jersey,chase blackburn jersey

mont blanc outlet

nike air huarache,nike huarache,nike huarache sneakers,nike huarache shoes

cartier love bracelet

chanel outlet,chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

los angeles lakers jerseys

prada outlet

blackhawks jersey

the north face

nike air max

nike trainers

burberry outlet,burberry outlet online,burberry outlet store,burberry factory outlet,burberry sale,burberry

moncler jackets

minnesota vikings jerseys

oakley sunglasses outlet

tory burch sandals

nike sneakers

ysl outlet

miami dolphins jerseys

kate spade sale

nba jerseys

arizona cardinals jerseys

jets jersey

the north face jackets

kobe bryant jersey

toms shoes outlet online

troy polamalu jersey,ben roethlisberger jersey,antonio brown jersey,heath miller jersey,jack lambert jersey,le'veon bell jersey,santonio holmes jersey,kevin greene jersey,rod woodson jersey

cheap football shirts

michael kors bags

gucci shoes

nike shoes

new york jets jerseys

ray ban sunglasses

vikings jerseys

lakers jersey

michael kors uk

jerome simpson jersey,marcus sherels jersey,phil loadholt jersey,tom johnson jersey

the north face outlet

prom dresses

seahawks jersey

baltimore ravens jerseys

michael kors uk outlet

coach outlet online

michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

nike free

stuart weitzman boots

north face outlet

new england patriots jerseys

kyrie irving jersey

larry fitzgerald jerseys,kevin kolb jerseys,patrick peterson jersey,andre ellington jersey,larry fitzgerald jersey,calais campbell jersey,deone bucannon jersey,andre ellington elite jersey,darnell dockett jersey,michael floyd jersey,sam acho jersey

golden state warriors jerseys

new york giants jerseys

michael kors outlet

kobe bryant shoes

oakley sunglasses

coach outlet store

north face outlet

mulberry outlet

cheap nhl jerseys

ugg uk

hermes outlet store

nike soccer shoes

burberry outlet

, http://www.burberryoutletonlinestore.com.co

futbol baratas

nike air huarache

nike air max 90

oakley sunglasses canada

bobby orr blackhawks jersey,jeremy roenick authentic jersey,jonathan toews blackhawks jersey,stan mikita blackhawks jersey,corey crawford blackhawks jersey,michael jordan jersey,michal handzus jersey,peter regin jersey

hollister

, http://www.hollistercanada.com

stephen curry jersey

washington redskins jerseys

oakley sunglasses

real madrid football shirts

kate spade outlet

mont blanc pens

patrick kerney jersey,bobby wagner jersey,russell okung jersey,max unger jersey,paul richardson jersey,terrelle pryor jersey,richard sherman jersey,byron maxwell jersey,derrick coleman jersey,eric winston seahawks jersey

prada shoes

the north face uk

north face jackets

stuart weitzman sale

evening dresses outlet

north face jackets

ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

vibram fivefingers

toms shoes

juicy couture sale

real madrid jersey

michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

uggs outlet

cheap mlb jerseys

michael kors factory outlet

, http://www.michaelkors-outlets.us.com

canada goose outlet

chicago bulls jersey

nike air max,air max uk,air max 90,nike air max 90,air max shoes

carmelo anthony jersey

evening dresses

north face outlet online

nike air max,nike roshe,nike huarache

supra shoes

miami heat jersey

oakley sunglasses wholesale

true religion jeans

nike huarache

nike outlet

bottega veneta wallet

denver broncos jerseys

hermes belt

michael kors outlet online

coach outlet

tommy hilfiger outlet

nike air max

derrick rose jersey

nike sneakers

camisetas futbol baratas

chelsea soccer jersey

nike free,nike free run,free running,free run,nike running

nike air max 2014

the north face jackets

tory burch shoes

green bay packers jerseys

monster beats

chanel outlet

coach outlet

burberry outlet store

, http://www.burberryoutletonlinestore.com.co

oakley sunglasses

manchester united soccer jersey

swarovski crystal

barcelona football shirts

boston celtics jersey

juicy couture outlet

nike roshe run

football shirts uk,soccer jerseys uk,cheap soccer jerseys uk

beats headphones

kyle wilber jersey,jeremy mincey jersey,jeff heath jersey,dez bryant jersey,dan bailey jersey,rolando mcclain jersey,george selvie jersey,larry allen jersey,uche nwaneri jersey,roger staubach jersey,gavin escobar jersey

tory burch shoes

mizuno shoes

san francisco 49ers jerseys

air max 90

christian louboutin sale

tory burch outlet

toms shoes

nike trainers,nike trainers uk,cheap nike trainers,nike shoes uk,cheap nike shoes uk

coach outlet

nike free run

stuart weitzman outlet

the north face outlet

tory burch outlet

gucci outlet online

dansko outlet

chelsea jersey

air jordan shoes

soccer shoes

hermes bags

hermes birkin

49ers jersey

hermes outlet online

christian louboutin shoes

chris paul jersey

cheap oakley sunglasses

mulberry outlet

nike store

vans shoes

north face jackets

cheap oakley sunglasses

celtics jersey

tommy hilfiger outlet store

cheap oakley sunglasses

knicks jersey

chanel handbags

oakley sunglasses

true religion outlet

, http://www.truereligionoutletstore.us.com

cheap ugg boots

the north face clearance

hermes bracelet

true religion jeans,cheap true religion jeans,true religion jeans wholesale,true religion outlet,true religion sale,true religion outlet online

nike free

patriots jerseys

giants jersey

coach outlet store

juicy couture outlet online

coach outlet store

packers jerseys

mbt shoes outlet

prada sneakers

rolex watches uk

drew brees jersey,corey white jersey,khiry robinson jersey,archie manning jersey,mark ingram jersey

indianapolis colts jerseys

mulberry sale

lebron james shoes

chicago blackhawks jersey

tim duncan jersey

true religion sale

eagles jerseys

supra footwear

toms outlet

tim brown jersey,art shell jersey,kenny stabler jersey,john matuszak jersey,howie long jersey

peter konz jersey,paul worrilow jersey,prince shembo jersey

real madrid soccer jersey

nike roshe,nike roshe run uk,nike roshe uk,roshe run,nike roshe run,roshe run women,rushe run men

nike air max 2015

mulberry uk

spurs jersey

nike outlet store

north face outlet

nike free run uk

swarovski uk

heat jersey

robert griffin jersey,joe theismann jersey,andre roberts jersey,sonny jurgensen jersey,art monk jersey,bashaud breeland jersey,barry cofield jersey,perry riley jersey,e.j. biggers jersey,duke ihenacho jersey,josh morgan jersey

tim tebow jersey,julian edelman jersey,darrelle revis jersey,vince wilfork jersey,tom brady jersey,rob gronkowski jersey,deion branch jersey,jerod mayo jersey,danny woodhead jersey

nhl jerseys wholesale

ralph lauren outlet

cowboys jerseys

ysl handbags

lebron james shoes

oakley sunglasses

uggs on sale

los angeles clippers jerseys

jordan 13

chicago bears jerseys

chiefs jersey

atlanta falcons jersey

coach outlet canada

hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie fitch,abercrombie kids,a&f

hermes belts for men

vans for sale

ysl outlet online

cheap evening dresses

lebron 12

bottega veneta outlet

air max 2014

true religion outlet

philadelphia eagles jerseys

seattle seahawks jerseys

mbt sneakers

cheap soccer jerseys

fivefingers shoes

broncos jerseys

michael kors outlet

, http://www.michaelkors-outlets.us.com

dallas cowboys jersey

futbol baratas

burberry outlet online

moncler outlet

the north face outlet store

rolex watches,swiss watch,replica watches,rolex watches for sale,replica watches uk,rolex watches replica,rolex watches for sales

michael kors,michael kors canada,michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet canada

oakland raiders jerseys

five fingers shoes

coach outlet online

manchester united jersey

nike air max uk

arthur jones jersey,deonte thompson jersey,courtney upshaw jersey,timmy jernigan jersey,jeromy miles jersey,haloti ngata jersey,joe flacco jersey,steve smith sr jersey

vans sneakers

falcons jersey

kobe 9 elite

cartier watches

coach outlet online

nba jerseys wholesale

rolex watches

the north face

the north face outlet

dan marino jersey,louis delmas jersey,brent grimes jersey,cameron wake jersey,mike wallace jersey,dan marino jersey,cameron wake jersey

pittsburgh steelers jersey

ralph lauren uk

cheap nba jerseys

tommy hilfiger outlet online

new orleans saints jerseys

mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk

air jordan 13

nike roshe

air jordan shoes

gucci outlet

michael kors uk outlet

dolphins jerseys

ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralph lauren polo

christian louboutin shoes

north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face

louboutin uk

michael kors uk

nhl jerseys

nick foles jersey,eagles elite jersey

jeremy maclin jersey,jamaal charles jersey,joe montana jersey,justin houston jersey,dontari poe jersey,eric berry jersey

cheap wedding dresses

ugg boots

michael kors handbags

manchester united football shirts

kate spade handbags

hermes sale

barcelona jersey

oakley outlet

cheap jordan shoes

chanel sunglasses

russell westbrook jersey

cartier bracelet

cardinals jersey

christian louboutin uk

beats by dre

north face jackets

lebron james shoes,lebron 12,lebron 12 shoes,lebron sneakers,lebron iv,lebron 11,lebron 10

mlb jerseys

mizuno running

chelsea football shirts

supra sneakers

celtics jerseys

christian louboutin outlet

canada goose jackets

ugg boots uk

warriors jerseys

burberry sale

bottega veneta handbags

lebron 12 shoes

nike trainers uk

cheap oakley sunglasses

yongri0805

yongri  yongri    05 ส.ค. 2558 เวลา 06:28:56  

ความคิดเห็นที่ 7
151111meiqing

toms shoes

ugg on sale

michael kors handbags

oakley sunglasses

ray-ban sunglasses

nike air max

toms

vans shoes

the north face

instyler curling iron

fake oakleys

coach outlet

fitflops sale clearance

timberland boots

true religion

uggs sale

coach outlet online

fitflops

uggs outlet

louboutin pas cher

christian louboutin outlet

uggs uk

kobe bryant shoes

coach factory outlet

michaek kors outlet

canada goose jackets

hollister clothing

jordan retro

replica watches

christian louboutin outlet

ugg boots

coach factory outlet

rolex watches outlet

louis vuitton outlet

ugg outlet

longchamp outlet

michael kors outlet

abercrombie and fitch

prada uk

true religion jeans

coach outlet store online

louis vuitton purses

michael kors outlet

pandora jewelry

louis vuitton handbags

lebron james shoes

michael kors outlet online

ugg clearance

michaek kors outlet

michael kors handbags

louis vuitton handbags

nike trainers

air max 90

louis vuitton

uggs sale

coach factory outlet

uggs clearance sale outlet

louis vuitton handbags

coach factory outlet

adidas originals

jordans

christian louboutin

coach factory outlet

ugg outlet

abercrombie

toms shoes

uggs outlet

adidas originals

coach outlet store online

ugg boots

gucci outlet

ugg australia

montblanc

air jordan retro

canada goose outlet

uggs australia

ugg boots

oakley sunglasses

ray ban sunglasses outlet

canada goose

louis vuitton handbags

louis vuitton handbags

ugg boots outlet

toms outlet

louis vuitton purses

hollister uk

timberland boots

supra shoes

lebron james shoes

canada goose jackets

coach outlet store online

uggs sale

adidas superstar

tory burch outlet

michael kors bag

beats by dre

celine

michael kors outlet

louis vuitton outlet

canada goose outlet

louis vuitton

jordans

celine

nike running shoes

canada goose jackets

louis vuitton handbags

louis vuitton handbags

coach outlet

ugg outlet

tods shoes

marc jacobs

ugg boots

uggs clearance

coach outlet online

gucci shoes

ray ban sunglasses

hollister uk

cheap oakleys

christian louboutin outlet

ugg slippers

louis vuitton

jordan shoes

ugg boots

the north face jackets

ugg boots

nike roshe run

michael kors outlet

louis vuitton outlet

nike air force 1

canada goose outlet

north face jacket

ugg boots

coach factory outlet

ugg australia

tiffany and co

cheap jordans

cheap oakley sunglasses

nike air huarache

gucci handbags

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses

louis vuitton

coach outlet online

cheap toms shoes

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

nike free run

louis vuitton outlet

abercrombie

uggs sale

ugg outlet

louis vuitton backpack

michael kors

michael kors uk

the north face

jordans for sale

birkin bag

oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

uggs on sale

uggs outlet

ugg boots

louis vuitton outlet

abercrombie

coach outlet

air max 90

michael kors outlet

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

nike air max

michael kors outlet

coach outlet

cheap jordans

michael kors outlet

nike huarache

michael kors outlet online

michaek kors handbags

coach outlet

prada outlet

meiqing  20151110    11 พ.ย. 2558 เวลา 00:32:19  

ความคิดเห็นที่ 8

pandora jewelry

Michael Kors Outlet

Polo Ralph Lauren

moncler jacket

michael kors online

denim shirts

nike basketball shoes

michael kors purses

kate spade

mcm tote bag

burberry outlet

2016 trx

moncler coats

chanel

ray ban prescription sunglasses

asics kayano

landing gears

hermes birkin

Burberry Factory Outlet

michael kors purses outlet

ray ban aviator

mlb.com

trx band workouts

burberry canada

coach outlet

birkin bag hermes

ralph lauren

longchamp bags

Kevin Durant Shoes

moncler outlet

pandora bracelets

cheap trx

trx

burberry outlet

Aviator Sunglasses

ralph lauren uk

3d t shirts

landinggear

michael kors canada

pandora rings

michael kors black handbags

michael kors australia

Ray Ban Outlet

Sunglasses site

Printed t shirts

chanel flap bag price

coach outlet

name brand sunglasses

Adidas Yeezy Boost 350

cheap michael kors purses

nike lebron shoes

Hugo Boss Online

coach outlet online

Ralph Lauren Polo

longchamp le pliage large tote

rayban aviator

Michael Kors Watches Online

nike lebron james

prada tote

pandora uk

michael kors outlet online

michael kors satchel

Kobe 9 Shoes

burberry outlet

burberry outlets

Nike Lebron Shoes

pandora rings

michael kors outlet

longchamp le pliage medium

Mizuno Wave

tiffany co

coach purses on sale

ugg boots ireland

michael kors clutch

ray-ban sunglasses

pandora australia

Coach Outlet Online

ray ban new wayfarer

chanel australia

Abercrombie Fitch

coach

asics shoes Australia

coach australia

cheap basketball shoes

oakley outlet

michael kors purses outlet

Pandora bracelet

pirate system

chanel bags prices fall winter 2015

Nike Air Jordan

Prada Shopper Tote

nike shoes australia

burberry online

balenciaga bags

Coach Sunglasses Outlet

pandora necklace

burberry outlet canada

longchamps

oakley frogskins

Kobe X Shoes

trx workouts canada

MCM Bag

nike jordan

nike shoes

trx canada

pandora charms

Burberry outlet online

mk outlet

ray ban prescription glasses

polo outlet online

pandora rings sale

longchamp tote

Mizuno Shop

trx for sale

abercrombie outlet

michael kors outlet

abercrombie and fitch

suspension training

sheepskin boots

Nike Free

michael kors outlet

coach factory outlet

Jordan Retro

true religion

sheepskin boots on sale

coach usa

michael kors outlet

burberry australia

Billat

trx training exercises

abercrombie outlet

abercrombie us

polo online

nike australia

coach bags

Nike Air Max

suspension trainer trx

trx suspension

trx for sale

longchamp sale

canada goose sale

TRX Exercises

Free Run

burberry scarf

coach outlet online

coach purses

true religion uk

abercrombie & fitch

brand sunglasses

Chanel Tote Bag 2015

Prada Outlet

burberry outlet

bercrombie Nederland

online sale glasses

Kate Spade Australia

michael kors outlet

Nike Jordans

Yeezy Boost 350

abercrombie and fitch

michael kors

oakley australia

clk benz

michael kors australia

Longchamp Outlet

Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK

Jordan Retro Shoes

Oakley Outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

dress shirts

coach outlet

sunglasses hut

michael kors jet set tote

michael kors

mlb shop

hermes uk

oakley frogskins sunglasses

exercises for trx

Cheap Ray Ban

michael kors black purse

longchamp backpack

louboutin heels

abercrombie us

hermes purses

3d shirts

ray ban glasses

abercrombie paris

flash sunglasses

Coach Purses Outlet Online

michael kors hobo bag

TRX Training

KD 8 shoes

lebron james shoes

ray ban polarized

Burberry Outlet

ray ban eyeglasses

Chanel Outlet

mk handbags

TRX Straps

prada outlet online

Coach Outlet Store

abercrombie outlet us

TRX Workouts

michael kors handbags outlet

burberry online

trx suspension trainer

prada tote bag

beats studio

burberry canada

burberry outlet

hermes belt

air yeezy shoes

TRX Training Straps

ralph lauren uk

longchamp le pliage large tote sale

prada outlet online

Suspension Training TRX

change points uk

coach australia

christian louboutin shoes

canada goose jacket

abercrombie and fitch

RX Resistance Bands

Official Ralph Lauren UK Online Store

top sunglasses

cheap ray ban sunglasses

longchamp backpack

burberry outlet

oakley sunglasses

Basketball shoes

yeezy boost 350

michael kors tote

longchamp bag

sheepskin boots for women

pandora jewelry

michael kors outlet

michael kors handbags

nike jordan shoes

coach outlet

moncler down jackets

sac longchamp

coach bags

coach handbags

cheap michael kors handbags

Mizuno Shoes

CHanel Factory Outlet

louboutin shoes

burberry us

chanel tote

michael kors outlet

trx workouts

Ralph Lauren

michael kors tote

balenciaga us

Hugo Boss Store

trx exercises

Hermes Outlet

prada bags on sale

ralph lauren shirts

burberry australia

shoes online sale

cheap moncler jacket

ralph lauren australia

air jordan retro

coach online

Michael Kors Watches

prada outlet

canada goose sale online

Chanel Bag Prices 2014

polo outlet

hermes bag

yeezy shoes adidas

air jordan shoes

Nike Hyperdunk Shoes

Ralph Lauren Polo

kate spade

pandora jewelry

MIZUNO Shop US

nike jordan shoes

trx straps

chanel flap bag

beats headphones

Jordan retro

Michael Kors Outlet

Oakley Holbrook

michael kors outlet

abercrombie fitch

chanel bags prices

moncler outlet

Popular Sunglasses

abercrombie outlet

moncler jacket

asics gel kayano

abercrombie and fitch

Ralph Lauren UK

pandora.com

coach handbags

trx workouts

canada goose outlet

coach shoes

trx ab workouts

burberry scarf

coach sunglasses for women

michael kors black friday

ray ban clubmaster

pandora princess ring

asics Australia

pandora necklace charms

michael kors

Michael Kors Watches Outlet

Hugo Boss Outlet

michael kors us

Nike Hyperdunk 2015

official michael kors

Nike Jordan Shoes

moncler outlet

burberry outlet

coach carter

shoes online

TRX Training Bands

pandora rings jewelry

TRX Bands

hermes uk

burberry outlet

Bed and Breakfast in chesterfield

sunglasses

TRX Workout

coach purses on sale macy's

nike australia

ray-ban sunglasses

Burberry Outlet

asics gel

ugg australia

MCM Outlet

pandora rings

michael kors outlet

pandora ring

true religion jeans

longchamp backpack

pandora necklaces

yeezy shoes

longchamp sac

burberry scarf

sunglasses sm

burberry purse

coach outlet

Longchamp Bags

landing gear

coach australia

burberry scarfs

Oakley Holbrook sunglasses

michael kors purses

Longchamp Factory Outlet Online

michael kors totes

ray ban sunglasses

burberry outlet canada

plaid shirts

cheap trx straps

yeezy boost 350

burberry outlet online

christian louboutin shoes

sunglasses hut

jimmy choo australia

coach factory outlet

burberry outlet online

mk bags

véronique Billat

michael kors outlet

michael kors outlet

TRX training exercises

veronique billat

michael kors outlet

Nike Kobe 9

MCM Bags

MCM Tote Bag

Prada Factory Outlet

TRX Training workouts

burberry online

burberry

Coach Outlet

longchamp sale

Hyperdunk 2016

Yeezy 350,Boost 350

pandora rings

coach factory

Pandora Charm

Lebron 13

abercrombie and fitch

shoes sale

pandora australia

louboutin shoes

coach bag

piumini moncler replica

chanel bag

michael kors hamilton tote

Michael Kors Canada

moncler clothing

Canada Goose Outlet

coach diaper bag

R.B Sunglasses

michael kors factory outlet

TRX Workouts

Nike Air Jordan

pandora australia

burberry outlet

beats by dre

ralph lauren

pandora charms

trx for sale

adidas yeezy boost 350

oakley sunglasses

prada bags

major league baseball

hermes birkin price

Burberry online

michael kors outlet

Coach outlet online

trx suspension training

true religion uk

jordan retro shoes

chanel tote bag

B Derbyshire

canada goose jacket

Chanel bags Outlet

mens sunglasses

michael kors factory outlet

abercrombie outlet

Longchamp Medium Shoulder Tote

cheap coach purse

Nike KD 8

prada outlet

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

michael kors bags on sale

tiffany co

michael kors handbags

burberry

michael kors purses on sale

michael kors handbags on sale

Chanel Flap Bag Price

ugg boots

discount sunglasses

michael kors

ray ban online

pandora bracelet

Mizuno Shop Japan

coach purse

Nike Lebron 12

trx suspension

christian louboutin shoes

michael kors crossbody

pandora australia

sunglasses outlet

ugg australia

Mizuno Running Shoes

burberry outlet online

TRX Suspension Straps

abercrombie outlet

longchamp outlet

ray ban wayfarer

asics shoes

abssice 360

mcm bags

coach bags on sale

kate spade UK

christian louboutin online

coach sunglasses

TRX suspension workouts

burberry outlet

moncler us

oakley sunglasses

Polo Ralph Lauren

longchamp le pliage medium shoulder tote

TRX training workouts

michael kors tote bags

michael kors outlet store

balenciaga bag

yeezy boost 350 shoes

lzm8.30

lzm  lizhimin1221@gmail.com    30 ส.ค. 2559 เวลา 08:49:23  

ความคิดเห็นที่ 9

The academy louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk consists air max of jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags a abercrombie and fitch UK series of sessions christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins designed nike air max to p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 provide coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online insight easton bats into juicy couture outlet city ugg,uggs,uggs canada government and air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 includes site tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher visits birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags to converse pas cher various nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france agencies, replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online according ugg,ugg australia,ugg italia to Punta louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins Gorda’s tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops website.

Mary insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule Knowlton’s nike free run neighborhood abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com had polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo recent break-ins, and she michael kors canada was wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses playing true religion the burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale role moncler of vanessa bruno pas cher an intruder when montre pas cher she longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ was fatally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton shot, ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban said cheap oakley sunglasses her michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france son, supra shoes who nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers could nike huarache not lacoste pas cher immediately nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france be michael kors reached longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ by bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet Reuters.

Police abercrombie Chief jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Tom Lewis asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt gave ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban reporters nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 few louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet details hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive about ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher the burberry pas cher revolver fired north face in links of london uk the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags incident. gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci It had louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton been tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry used louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton in prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags similar coach purses,coach handbags,coach bags exercises before, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online and karen millen dresses officials uggs thought sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france only pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online blank moncler jackets rounds converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet were louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton available moncler for ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale it, north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet Lewis said.

“We hollister clothing were unaware michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors that any moncler outlet live prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags ammunition hollister uk was available to rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex that officer canada goose jackets at rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex the herve leger,herve leger dresses time,” michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet chief michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors said.

Officer louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses Coel, longchamp,longchamp bags,longchamp uk who true religion has mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk been longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ on the juicy couture force since sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france March 2014, instyler ionic styler,instyler is on polo ralph lauren administrative leave nike blazer while sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess the lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online Florida Department true religion of Law Enforcement investigates. vans scarpe The toms outlet Punta hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af Gorda Police louboutin Department said roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes Coel michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors is moncler a ugg pas cher frequent new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes presenter oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses at chi flat iron,chi hair “shoot/don’t swarovski uk shoot” role-playing scenarios, vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes as celine handbags,celine bag,celine bags well burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as canada goose at ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france youth moncler jackets and canada goose outlet neighborhood nike trainers events.

“He’s nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 very grief-stricken,” pandora jewelry said canada goose outlet Lewis, who canada goose pas cher added moncler that counseling converse will ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet be wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 made available mont blanc next vans,vans pas cher,vans soldes week north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet to air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france others air max affected gucci by air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france the new balance pas cher incident.

Punta marc jacobs Gorda timberland shoes is oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france a coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet city canada goose of about 18,000 louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france people located babyliss pro on nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys Florida’s ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk west soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys coast, canada goose outlet about ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners 30 michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors miles (50 canada goose outlet km)north beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats of hollister Fort michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags Myers.

The chief timberland pas cher described soccer shoes,nike mercurial Mary coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Knowlton mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com as nike roshe uk “a oakley sunglasses phenomenal person lancel in oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses this community” north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france who ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher attended michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors many local pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk events.

“Everyone reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes involved swarovski jewelry in louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france this longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france accident tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry is in a state oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses of overwhelming shock uggs outlet and ray ban sunglasses uk grief,” kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade Lewis uggs outlet said in louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins an ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet earlier nike air max statement.

(Reporting by louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet Colleen Jenkins; polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Additional mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet reporting hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher by Eric ray ban sunglasses M. oakley Johnson nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france in lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com Seattle; moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale Editing valentino shoes,valentino,valentinos by ray ban Lisa louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online Von thomas sabo uk Ahn air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike and hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher Jonathan uggs Oatis

true religion
ioioiioio@hotmail.com  ioioiioio@hotmail.com    05 ก.ย. 2559 เวลา 02:45:30  

ความคิดเห็นที่ 10

moncler outlet

ugg boots for women

Nike Online Store

Ugg boots Sale

nike jordan shoes

Cheap Michael Kors

Nike Store

New Balance Outlet

fitflops sale uk

scarpe nike air max

converse store

cheap uggs

ugg factory outlet

Jordan Schoenen

billige nike sko

portafoglio michael kors

burberry schal

23 is back

ugg boots classic

bambas adidas baratas

botas de futbol

cheap ray ban aviators

moncler jacket sale

Adidas schuhe

louboutin heels

prada outlet

polo ralph lauren pas cher

Canada Goose Outlet

reebok running shoes

nike air max 90 rea

air max pas cher femme

scarpe running new balance

ray ban sunglasses for men

chaussure Nike homme

saucony scarpe

Chaussure Nike Pas Cher

zapatos nike free run

air jordan pas cher homme

chaussures de foot pas cher

Coach Bags On Sale

new jordan releases

zapatos de futbol nike

moncler girls

new pandora charms

air force one pas cher

cheap mbt shoes sale

adidas outlet stores online

cheap nike air max

Toms Shoes For Women

retro jordans for cheap

nike air

pandora beads

uggs for cheap

official NHL jerseys

pandora jewelry store

nike tn pas cher

Moncler Sale

nike sportschuhe

adidas store

adidas schuhe neu

michael kors bags outlet

balenciaga borse

nike damenschuhe

Nike Zapatos

Miu Miu bags online

ugg store

mulberry väskor rea

nike joggesko

timberland outlet

Moncler Outlet Online

Uomo Hogan

nike mercurial soccer cleats

zapatilla adidas

fitflop online kopen

pandora charm bracelet sale

nfl store

adidas outlet

michael kors handbags on sale

nike sportschuhe damen

coach factory outlet online

goedkope nike air max

ray ban wayfarer eyeglasses

nike air max running shoes

scarpe adidas donna

Billiga Nike Air Max

christian louboutin outlet

newest lebron shoes

Air Jordan Release Date

adidas kläder

Korting sportschoenen

ugg outlet online

pandora bracelet charms

chaussures nike pas cher

burberry sac pas cher

cheap christian louboutin

Lebron 13

chaussure new balance femme

new balance femme

chaussure Nike femme

huarache sneakers

Toms Outlet Online

nike schuhe günstig

toms shoes outlet

adidas tienda online

chaussure basket homme

adidas schoenen

new balance sportschuhe

nike sneakers

Air Max 90

Jordan Sneakers For Sale

nike free

discount ray bans

Nike Air Jordan 11

moncler coats for women

Nuove scarpe nike

sandalias birkenstock

adidas shoenen

scarpe jordan

nike air schuhe herren

oakley sunglasses clearance

uggs outlet

chaussure adidas pas cher

abercrombie and fitch store

sac a main michael kors

Ray Ban Outlet

asics sko

adidas sneakers

scarpe hogan outlet

oakley outlet

zapatillas nike baratas

nike chaussures

Ray ban sale online

ugg clearance

tienda online abercrombie españa

outlet zapatos online

zwox  zwox    11 ก.ย. 2559 เวลา 01:19:59  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

 

 

:::: อโรคยาศาล   วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ :::
โทร ๐๘๗-๓๗๗๗๑๔๑   Email : life1996@windowslive.com   www.arokayasala.com

ติดต่อ วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร เลขที่ ๓ ม.๑๙ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๗๐
หรือสามารถโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยหฤทัย ชื่อบัญชีพระธาตรี อุปปลวณฺโณ บัญชีเลขที่ ๓๔๒-๐๐๑๖๕๔-๙