สูตรการคูณธาตุ ตั้งธาตุ

สูตรการคูณธาตุเเละการตั้งธาตุของหมอขุนทอง กิจเพียร ที่ท่านถ่ายทอดเป็นวิทยาทาน

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคูณธาตุสูตรหมอขุนทอง

 

ธาตุดิน    =              จำนวนธาตุดินทั้งหมด + 1(ธรรมธาตุ) + อายุปัจจุบัน

                                                               7

            =              21 + อายุปัจจุบัน

                                     7

 

ธาตุน้ำ     =              จำนวนธาตุน้ำทั้งหมด + อายุปัจจุบัน

                                                  7

             =              12 + อายุปัจจุบัน

                                      7

 

ธาตุลม    =              จำนวนธาตุลมทั้งหมด + อายุปัจจุบัน

                                                 7

            =              6 + อายุปัจจุบัน

                                      7              

 

ธาตุไฟ    =              จำนวนธาตุไฟทั้งหมด + อายุปัจจุบัน

                                                 7

            =              4 + อายุปัจจุบัน

                                      7

แปรผล

เศษ     0        =      พิการ

เศษ    1-3      =      หย่อน

เศษ   4-5       =      บริบูรณ์

เศษ    6         =      กำเริบ

 

ตัวหารเลข 7 มาจากธรรมชาติ 7 อย่าง ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ คือ

 1. ภวังค์ คือ           ความเกิด
 2. มะโน คือ           ความน้อม
 3. จิตตัง คือ           ความคิด
 4. สัญญา คือ          ความจำหมาย
 5. วิญญาณ คือ        ความรู้แจ้ง
 6. สังขาร คือ           ความปรุงแต่ง
 7. เวทนา               คือ  ความเสวยอารมณ์สุข-ทุกข์

 

การตั้งยาปรับธาตุ

 1. ปฐมวัย

                ถ้าธาตุนั้นบริบูรณ์                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 4-5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นไม่บริบูรณ์              ให้ยาประจำธาตุนั้น 5-6.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นกำเริบ                   ให้ยาประจำธาตุนั้น 6.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นเสียหมด                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 7 บาท

 1. มัชฌิมวัย

                ถ้าธาตุนั้นบริบูรณ์                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 5-6 บาท

                ถ้าธาตุนั้นไม่บริบูรณ์              ให้ยาประจำธาตุนั้น 6-7.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นกำเริบ                   ให้ยาประจำธาตุนั้น 7.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นเสียหมด                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 8 บาท

 1. ปัจฉิมวัย

                ถ้าธาตุนั้นบริบูรณ์                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 6-7 บาท

                ถ้าธาตุนั้นไม่บริบูรณ์              ให้ยาประจำธาตุนั้น 7-8.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นกำเริบ                   ให้ยาประจำธาตุนั้น 8.5 บาท

                ถ้าธาตุนั้นเสียหมด                 ให้ยาประจำธาตุนั้น 8 บาท

 

ตัวยาเสริม

 1. เหง้าขิงแห้ง         3              แว่น
 2. เถาบอระเพ็ด         7             แว่น
 3. ผลมะตูมอ่อน        7              แว่น
 4. พริกไทย             1              หยิบมือ

 

วิธีทำ

 เอาตัวยาทั้งหมดใส่หม้อเติมน้ำให้ท่วมยา 1-2 นิ้ว ต้มให้เดือด 10 นาที รับประทานครั้งละ 1 ถ้วย 3 เวลา ก่อนอาหาร  เช้า กลางวัน เย็น