พิษของยา ในคัมภีร์เเพทย์โบราณอีสาน

เป็นความรู้ที่ถูกจัดเเจงตามทฤษฏีเเพทย์เเผนไทยโบราณอีสาน หมอยาพึงรู้เร่งศึกษาให้เชี่ยวชาญเถิด

 

  วันอาทิตย์


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ลำต้น
พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่เปลือก

 

  วันจันทร์


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่แก่น
พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่เปลือก

 

  วันอังคาร


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่เปลือก
พิษยาอยู่ลำต้น
พิษยาอยู่ราก

 

  วันพุธ


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่เปลือก
พิษยาอยู่แก่น

 

  วันพฤหัสบดี


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่แก่น
พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่ลำต้น

 

  วันศุกร์


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่เปลือก
พิษยาอยู่ลำต้น

 

  วันเสาร์


ยามเช้า
ยามสาย
ยามเที่ยง
ยามค่ำ


พิษยาอยู่ราก
พิษยาอยู่ลำต้น
พิษยาอยู่ใบ
พิษยาอยู่แก่น