เส้นลมปราณมือ เส้าอินหัวใจ

แนวทางของเส้นลมปราณ

เริ่มต้นจากหัวใจออกทางด้านหลังลงล่าง ผ่านกะบังลมไปเชื่อมกับลำไส้เล็ก

จาก หัวใจมีสาขาแยกขึ้นไปขนานกับหลอดอาหารไปติดต่อกับตาจากหัวใจมีเส้นลมปราณตรง ออกมาผ่านปอดที่ลักแล้(จุดจี๋เฉวียน)ผ่านมาตามขอบหลังด้านในแขนไปสิ้นสุดที่ ปลายนิ้วก้อด้านนอก(จุดเซ่าชง)เชื่อมโยงไปกับเส้นลมปราณมือไท่หยางลำไส้เล็ก

มีจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ 9 จุด

อาการผิดปกติที่สำคัญของเส้นลมปราณ

ปอดบริเวณหัวใจ คอแห้ง ตาเหลือง ปวดสีข้าง ปวดต้นแขนด้านใน ร้อนตรงกลางฝ่ามือ