หมวดยา สมุนไพรรักษาไข้ ตามธาตุฤดู

ว่าด้วยธาตุฤดู

(คัดลอกตามภาษาดั้งเดิม)

          สิทธิ การิยะกล่าวฤดูสี่  คือ  เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ด  เปนคิมหันตฤดูคือ  เตโช ธาตุและสันตัปปัคคีแลหะโลหิตวิการ  เหตุด้วยกินอาหารแสลงและมักอยาก บ่อย  ๆ  กินได้ไม่มีแรง  บางคราวให้อาเจียร  ให้ขัดอก  ให้เย็นในอก  ให้ แสบใส้จุกเสียด  หน้ามืดตามัว  บางคราวให้ปวดมวน  เท้าสั่นมือสั่น  ให้ เมื่อยทั้งตัว  หายใจย่อมขัดท้อง  ทั้งนี้เพื่อเตโชธาตุ  จึงให้บังเกิดซึ่ง ลมร้ายหกจำพวก  ถ้าจะแก้เอาลูกเอ็น  ๑  ลำพันแดง  ๑  โกฏสอ  ๑  โกฏพุง ปลา  ๑  ดีปลี  ๑  หัวแห้วหมู  ๑  เปลือกโมกมัน  ๑  ลำพันแดง  ๑  โกฏ สอ  ๑  โกฏพุงปลา  ๑ ดีปลี  ๑  หัวแห้งหมู  ๑  เปลือกโมกมัน  ๑  ลูกผักชี รา  ๑  อบเชย  ๑  สะค้าน  ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคต้มก็ได้ ตำผงละลายน้ำร้อนกินก็ได้  แก้เตโชธาตุพิการหายแล

อ่านเพิ่มเติม...

ตำรายา กฤฒาแถลง ตำรับโบราณ

ตำราพฤฒาแถลง

ดำเนินความตามตำราพฤฒาแถลง

โอสถเลิศประเสริฐล้ำนำแสดง ให้แจ่มแจ้งใสสว่างกระจ่างจริง

เดิมได้พบอุปเท่ห์วิเสโส ท่านเดโชชื่ออ้างเป็นอย่างยิ่ง

สถิตถิ่นอยู่ทางบางกระทิง เคยช่วงชิงชัยชาญชำนาญยุทธ

เป็นคนธงวงศ์กษัตริย์วัดประดู่ ได้ต่อสู้พม่ามอญไม่หย่อนหยุด

อ่านเพิ่มเติม...

พระคัมภีร์ อภันสันตา

ว่าด้วยลักษณะต้อต่างๆ โดยสังเขป ต้อก้นห้อย รากขึ้นมา แต่นิ้วเท้าใหญ่, ต้อนิลปัด รากขึ้นมาแต่ดี, ต้อตาปู รากขึ้นมาแต่เข่า ให้ขัดเข่า, ต้อกงเกวียน รากขึ้นมาแต่นาภี, ต้อเดือยไก่ รากขึ้นมา แต่ตาตุ่มข้อเท้า, ต้อสลัก รากขึ้นมาแต่ท้องน้อย, ต้อกระจก รากขึ้นมา แต่หัวใจ, ต้อลิ้นสุนัข รากขึ้นมาแต่ปลีน่อง, ต้อเนื้อ รากขึ้นมาแต่หัวใจ, ต้อหลังเบี้ย รากขึ้นมาแต่ท้องน้อย, ย่อมให้ปวดท้องน้อย ต้อผักตบ รากขึ้นมาแต่หน้าอก, ต้อแตน รากขึ้นมาแต่ข้อเข่า, ต้อเพกา รากขี้กมาแต่ปลีน่อง, ต้อกระจกปรอท รากขึ้นมาแต่นิ้วเท้าใหญ่ข้างล่าง, ต้อมะเกลือ เกิดเพื่อลม รากขึ้นมาแต่ตับ ให้ปวดศรีษะเป็นกำลัง และให้ปวดเคืองจักษุ

อ่านเพิ่มเติม...

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ๒๘ ขนาน

แต่เดิมยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีอยู่ ๑๖ ขนาน เมื่อปลายปี ๒๕๓๗ ได้มีประการยกเลิกยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมทั้ง ๑๖ ขนาน แล้วกำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง และกำหนดขึ้นมาใหม่เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๒๘ ขนาน
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ เป็นยาบรรจุเสร็จการจำหน่ายโดยทั่วไปจะจำหน่ายได้เฉพาะยาที่บรรจุเสร็จตาม รายระเอียดและขนาดบรรจุที่กำหนดไว้เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

พระโอสถพระนารายณ์ ๘๑ ตำรับ ฉบับโบราณ

พระโอสถพระนารายณ์ ๘๑ ตำรับ ฉบับโบราณ โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวรรศวริยาลงกรณ์  มีตัวยาปรากฏในตำรามากกว่า ๓๐๐ ชนิด สรรพคุณแสดงถึงภูมิปัญญาในยุคสมัย ตกทอดมายาวไกล ควรลูกหลานไทยได้ศึกษา เพิ่มคุณค่ปัญญาชน

ตำรายาโอสถพระนารายณ์ ตำรับที่ ๑ ยาแก้เตโชธาตุพิการ  แก้เตโชธาตุพิการ

 ๑ ⊚ยาอันแต่เตโชธาติพิการ เอาผลกะเบา รากไคร้เครือ ผลพิลังกาสา ผลสมอไทยเหลี่ยม ผลมะขามป้อม ผลชะพูล หว้านเปราะป่า หญ้ารังกา ชเอมไทย รากผักแผ้วแดง ยา ๑๐ สิ่งนี้เสมอภาคทำเป็นจุณละลายน้ำร้อน ขันทศกรก็ได้ กินหายแล ฯ

อ่านเพิ่มเติม...