แพทย์ไทยอาสา จาริกบุญสู่แดนพุทธภูมิ

Image may contain: one or more people, text and outdoor

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะหมอไทยใจศรัทธา นำโดยพระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ มีภาระกิจเดินทางไปออกหน่วยช่วยรักษาญาติธรรมพุทธบริษัท ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชาวไทย และชาวทิเบตที่เกิดเจ็บป่วยและอาพาธ ในขณะที่เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย

ทางคณะขอขอบคุณ และอนุโมทนากับญาติธรรมผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยจิตอาสาดังกล่าวในครั้งนี้

ขอกุศลผลบุญที่ท่านเจ้าภาพ และผู้มีศรัทธาที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านประสบกับสิ่งที่ปรารถนา มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ เกิดขึ้นเพียบพร้อมทุกประการ อีกทั้งปรารถนามาตรแม้นให้ถึงความพ้นทุกข์โดยชอบ ก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จดังเจตนาปรารถนาเช่นกันเทอญ ขออนุโมทนาสาธุฯ