ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๒


งานทอดกฐินสามัคคี 
วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร (อโรคยาศาล)
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑