RSS

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 คณะจากโรงพยาบาลสระบุรี มาทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง "อโรคยาศาล" จึงนำภาพกิจกรรมมาฝากกันจ้า

ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล
 
 
Powered by Phoca Gallery