RSS

วันที่ 28 สิงหาคม 2554 นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอโรคยาศาลพร้อมทั้งออกหน่วยตรวจรักษาโรคฟรี เป็นที่สนใจแก่สาธุชนจำนวนมาก และขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาและผู้ที่มาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยครับ

นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
Powered by Phoca Gallery