RSS

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดที่ผ่านมา...

พิธีไหว้ครูกลางปี พฤษภาคม ๒๕๕๘

รูปกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย-จีน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

รวมภาพปกพระคัมภีร์สวยๆ

ปกคัมภีร์แพทย์แผนไทยสวยๆ จ้า

อบรมการแพทย์สกุลหวงและยาจีนสกุลต่ง

อโรคยาศาล ชัยภูมิ เปิดหลัดสูตรอบรมการแพทย์สกุลต่ง(ปักเข็ม) และยาจีนสกุลหวง สำหรับแพทย์จีน ครั้งที่แรกในเมืองไทยหลักสูตร 3 คืน 4 วัน ระหว่างการอบรมท่านจะได้รับความรู้ในทุกแง่มุมของการปักเข็มสูตรสกุลต่ง เพื่อรักษาโรคที่เกิดภายใน ใช้เข็มน้อยประหยัดเวลา และเรียนรู้ตำรับยารักษาโรคสูตรเฉพาะของสกุลหวง สำหรับแพทย์จีน ตัง้แต่วันที่ 24 -27 พ.ค. 56

ภาพบรรยากาศอโรคยาศาล

ภาพบรรยากาศภายในวัด มีทั้งภาพสมุนไพร ภาพการรักษา ทั่วไปภายในวัดจ้า

ทอดกฐินสามัคคี สร้างอโรคยาศาล

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 คณะจากโรงพยาบาลสระบุรี มาทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง "อโรคยาศาล" จึงนำภาพกิจกรรมมาฝากกันจ้า

ทอดผ้าป่าสามัคคี และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ทอดผ้าป่าสามัคคี และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 21 ตุลาคม 2555

เริ่มลงเสาเข็ม อโรคยาศาลา

หลักการและเหตุผล 

ความ เป็นมาของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานด้านสุขภาพ และการบำบัดโรคด้วยการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์แบบผสมผสานในหลายมิตินั้นได้ รับการยอมรับอย่างยิ่ง เป็นผลนำมาซึ่งการนำหลักการและองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดกัน มายาวนานโดยอาศัยแนวปฏิบัติและทฤษฎีเน้นธรรมชาติและการผสานหล่อหลอมเรื่อง จิตวิญญาณประสานกับวิถีชีวิต อย่างกลมกลืนนั้นจึงเป็นแนวทางการรักษาตนเองอย่างพร้อมสรรพและมีความปลอดภัย โดยธรรมชาติมากยิ่งกว่า เช่นการใช้สมุนไพรปรับธาตุเน้นการปรับสมดุลปรับความทรุดโทรมให้กลับฟื้นขึ้น มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เปรียบเสมือนเราได้ชาร์ตแบตเตอรี่ด้านสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเน้นกระบวนการมีสติผสานกับความร้อน-เย็น ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ การขูดผิวหนัง  การฝังเข็ม , การใช้น้ำธรรมดาเรานี้เอง เพื่อบำบัดรักษาโรค การอบสมุนไพรให้ความร้อน ถอนพิษ ที่ระดับผิวหนังและระบายไอเย็นออกจากปอด ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นรวมแล้วเป็นกระบวนการรักษาโดยเน้นการปรับสมดุลธาตุและ ลมปราณทั้งสิ้น และ ทั้งนี้เรายังได้รวบรวมองค์รู้ด้านการแพทย์แผนต่างๆ มาประยุกต์กับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วย และทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อนำองค์ ความรู้ทางการแพทย์ที่บรรพบุรุษเราได้มอบไว้ ซึ่งคลังสมบัติทางปัญญาอันยิ่งใหญ่นี้ ไปช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกขเวทนา จากการเจ็บป่วยนั้นให้ทุเลาเบาหาย เพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่โดยความปรารถนาเพื่อจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้หายจาก เวทนา ทางการเจ็บป่วย ด้วยมโนปณิธานของผู้ที่เป็นหมอ ไม่หวังสิ่งอื่นใดหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเกิดภพไหนชาติใดขอให้ได้เป็นหมอ เพื่อรักษาทุกขเวทนา ทุกภพ ทุกชาติไป ท้ายสุดแห่งการเกิด ขอให้ถึงที่สุดทุกข์คือพระนิพพาน นี่คือความปรารถนาเป็น สัมมาทิฐิอันประเสริฐ สุดยอดความปรารถนาใดๆในโลกที่นี้มนุษย์ทั้งหลายจะไม่พึงปรารถนา ขอสิ่งดีงามสูงสุดนี้จงอยู่คู่พระพุทธศาสนาและดำรงคงอยู่คู่เมืองไทยอันเป็นเมือง แห่งพระพุทธศาสนาและมีพระมหากษัตริย์อันทรงคุณูประการแก่ พสกนิกรชาวไทยอย่างเหลือพ้นที่สุดหาประมาณมิได้ ขอสิ่งที่ปรารถนาที่จะสร้างคือ

 อโรคยาศาลจงเป็นไปเพื่อความสำเร็จตามมโนปรารถนา สม เจตนาตามความตั้งใจทุกประการ สาธุชนท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้าง อโรคยาศาล สามารถร่วมทำบุญที่วัดได้ทุกวัน หรือโอนเงินร่วมทำบุญที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยหฤทัย ชื่อบัญชี พระธาตรีอุปปลวณโณ (ศีรษะใบ) เลขที่บัญชี 342 001 6549  โทรศัพท์ 087-3777141 พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย..

นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 28 สิงหาคม 2554 นักศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอโรคยาศาลพร้อมทั้งออกหน่วยตรวจรักษาโรคฟรี เป็นที่สนใจแก่สาธุชนจำนวนมาก และขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาและผู้ที่มาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยครับ

สำรวจสมุนไพร ที่บุรีรัมย์

ตอนที่พระอาจารย์กำลังทำหนังสือ ได้เดินทางมาสำรวจสมุนไพร ที่วัดป่าเขาน้อย และวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และยังได้เดินทางไปชมสวนป่าของครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์ ปราชญ์ชาวบ้านชื่อดัง อยู่อำเภอ สตึก ได้ทั้งความรู้และภาพสวย ๆ มากมาย

พุทธชยันตี สังฆะ - เพื่อสังคม ภาคอิสาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ทางสวนธรรมเทียนสิริ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นิมนต์พระอาจารย์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย พุทธชยันตี ฯ และมานำเสนอผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลายจังหวัดภาคอิสาน จึงนำภาพวันงานมาให้ได้ชมกัน

ภาพการเก็บสมุนไพร

สมุนไพร ที่นำมารักษาคนไข้ กว่าจะได้มาแต่ละต้นต้องขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าลุยไฟ สาระพัด เลยนำภาพมาให้ดูครับ

ภาพพระอาจารย์ไปบรรยาย.....

ภาพบรรยากาศการบรรยาย ที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง "แนวทางการรักษามะเร็ง ด้วยวิธีทางธรรมชาติ"และ บรรยายที่โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง "ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนเบื้องต้น" เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2554

 
Powered by Phoca Gallery