ผลงานทางวิชาการของวัด

หนังสือที่ระลึกงานไหว้ครู ๒๕๕๗

หนังสือที่ระลึกงานไหว้ครู ๒๕๕๗

แจกหนังสือ ยาจีน 1 (คู่มือการเรียนรู้ยาจีนด้วนตนเอง)

เพื่อเผยแผ่แนวความรู้ และทฤษฎีปฎิบัตรตามแนวทางการแพทย์จีน

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2556, ผู้เรียบเรียง พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ
ออกแบบรูปเล่ม พิเชษฐ์ พงศิริวิลัย จำนวน 3,000 เล่ม, ISBN 978-616-335-788-5, พิมพ์ที่ บริษัท ริช แอนด์ ซีมลี จำกัด
จัดทำโดย วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ, ลิขสิทธิ์เป็นของ อโรคยาศาล วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ขอขอบคุณ ปนัดดา ลิ้มประดิษฐานนท์, พจ.อรอุมา สังขารมณ์, พจ.จตุพร พรมชัย พจ.พนัชดา นวนงาม, ธวัชชัย นาใจคง, อธิวัฒน์ โพธิ์กลาง
นักศึกษาคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ธนภัทร สิทธิอัฐกร, ณัฐพร อรุณภาคย์, วิลาวัณย์ ชั้นเล็ก, ฐานพร พุทธนนทวิทย์, นภัสสรณ์ ศตชัยเรืองศรี, สุภารัตน์ หงส์วชิราภรณ์, อภัสรา ตั้งวีระพงษ์

เรื่องของ...น้องนิ้ง

น้องนิ้งคนไข้โรคมะเร็งกระดูก ที่มารับการรักษาที่วัด กอ่นที่น้องจะจากไป ได้เขียนเรื่องราวความรู้สึกขณะป่วยเป็นมะเร็ง

แจกหนังสือพุทธมนต์บำบัด

เชื่อหรือไม่ว่าการสวดมนต์รักษาโรคได้....

หนังสือสมุนไพรในรั้ววัด

รวบรวมโดย พระอาจารย์ธาตรี อุปฺลวัณโณ

แผ่นพับเตรียมตัวก่อนฝังเข็ม

ขอปฏิบัติก่อนการฝังเข็ม ที่ทางอโรคยาศาลแจกให้กับคนไข้ที่มารักษาจ้า

หนังสือ ๑๐๐ พรรณพฤกษา คู่มือเก็บยาเล่ม ๑

หนังสือที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากการได้เดินป่่าศึกษาธรรมชาติ แจกโดยกลุ่ม ๑๐๐ พรรณพฤกษา จ้า

นามบัตรพระอาจารย์

นามบัตรพระอาจารย์ธาตรี อุปฺปลวัณฺโณ

วิชาชีพจรตามทฤษฎีแพทย์จีน

วิชาชีพจรตามทฤษฎีแพทย์จีน

ความรู้กายวิภาคและทฤษการแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ความรู้กายวิภาค และทฤษฎีการแพทย์จีนเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ 23-24 ก.ย.53

 
 
Powered by Phoca Download