ตำรับยาสมุนไพรจีน

ตำรับยาเป่าเหอหวาน

รักษาอาการที่เกิดจากการกินอาหารมาก มีอาหารตกค้าง มีอาการจุกแน่นหน้าอก ท้องอืด บางครั้งปวด พะอืดพะอม เรอเหม็นเปรี้ยว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรืออาจมีอาการท้องเสีย ถ่ายท้อง หรือ กินอาหารเป็นพิษ ถ่ายท้องเหมือนเป็นบิด ลิ้นมีฝ้าเหลือง หนาและเหนียว และชีพจรลื่น

ตำรับยาเซียวเหยาส่าน

รักษาอาการชี่ของตับติดขัดไม่หมุนเวียน เลือดพร่อง แสดงออกโดยมีอาการปวดชายโครง ปวดศีรษะ ตาลาย ปากขม คอแห้ง อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย หรือมีอาการสะบัดร้อนสะบัด หนาว สตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ แน่นและตึงบริเวณทรวงอก ลิ้นแดงซีด ชีพจรตึงและพร่อง

ตำรับยาเซี่ยไป๋ส่าน

ใช้รักษาอาการไอ หอบ เนื่องจากปอดร้อน รู้สึกตัวร้อนผ่าวที่ผิวหนังช่วงบ่ายถึงเย็น ลิ้นแดงมี ฝ้าเหลือง ชีพจรเล็กและเร็วตำรับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรค หลอดลมอักเสบ พิษร้อนและปอดอักเสบจากโรคหัด อาการไอและหอบจากปอดร้อนในผู้ป่วยวัณโรคปอด

ตำรับเซิ่นชี่หวาน

รักษาอาการไตของหยางไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีการเมื่อยเอว ขาไม่มีแรง ช่วงล่างของร่างกายมีอาการเย็น ท้องน้อยหดเกร็ง ร้อนลุ่มหน้าอก

ตำรับซื่ออู้ทัง

ใช้รักษาอาการเลือดพร่อง เลือกไหลเวียนไม่สะดวก เช่นสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อยหรือปวดประจำเดือนหรือมีการตกเลือด เลือดจับกันเป็นก้อน ๆ

ตำรับซื่อหนี้ส่าน

รักษาหยางชี่อุดกั้นภายในร่างกาย ไม่สามารถกระจายไปที่แขนขา ทำให้มือเย็นชี่ของตับไม่ผ่อนคลาย

ตำรับซื่อจฺิวนจื่อทัง

รักษาอาการชี่ของระบบม้ามและกระเพาะอาหารพร่อง โดยมีอาการรับประทาอาหารได้น้อย

ตำรับซื่อเสินหวาน

รักษาอาการท้องเสียอันเนื่องมาจากม้ามไตพร่อง ท้องเสียตอนเช้าตู่ เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว อาหารไม่ย่อย

ตำรับกุ้ยจือทัง

รักษาโรคไข้หวัดจากการกระทบลมเย็นและภูมิคุมกัรผิวภายนอกบกพร่อง ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการปวดศรีษะ

 
 
Powered by Phoca Download